Annonse

Økt naturvern vil lønne seg

Verdens økosystemer er under sterkt press. Skal man stanse masseutryddelse av arter, må naturvernet dobles, ifølge det internasjonale Naturpanelet IPBS. Storlomen (avbildet) er blant artene som foreløpig klarer seg greit.

En tredjedel av verdens natur kan vernes uten at det svekker økonomien, ifølge ny rapport.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Tap og fragmentering av leveområder utgjør i dag den største trusselen mot biologisk mangfold. I fjor fastslo det internasjonale Naturpanelet (IPBES) at nær en million arter er truet av utryddelse. Skal man stanse utviklingen, må 30 prosent av alt land- og sjøareal vernes, ifølge panelet.

I dag har om lag 15 prosent av verdens landområder og syv prosent av havet en eller annen form for vern. På fastlands-Norge er 16,8 prosent av naturen vernet, hvorav fem prosent av skogarealet.

Vil lønne seg

Det pågår forhandlinger om en global naturavtale, som kan sammenliknes med Parisavtalen for klima. En rekke verdensomspennende organisasjoner jobber for at de 196 landene som deltar i forhandlingene, skal komme fram til en plan for 30 prosent vern.

Kritikere har pekt på at storstilt vern av verdens natur vil ramme den økonomiske veksten hardt. Det er riktig at vern har en kostnad. Men samtidig ligger her også en stor gevinst. I regi av den USA-baserte Campaign for Nature, har 100 økonomer og vitenskapsfolk nå gjennomført en kost-nytte-analyse av 30 prosent vern.

Konklusjonen i rapporten «Protecting 30% of the planet for nature: cost, benefits and economic implications», vil kanskje overraske enkelte. Her framgår det blant annet at 30 prosent av verden kan vernes uten at verdensøkonomien blir svekket.

Tvert imot vil økt naturvern bidra til økonomisk vekst i de fleste land. En masseutryddelse av arter, vil på sin side ramme økonomien hardt, ikke minst landbruket.

Færre insekter vil kunne bety mindre bestøvning av planter, mindre effektive nedbrytningsprosesser i naturen og mindre mat til dyr som lever av insekter. Her ser vi en steinflue, som mange steder er en viktig mat for blant annet ørreten.

En rekke positive effekter

Hovedforfatter, Anthony Waldron ved Cambridge University i Storbritannia, understreker at spesielt skog og landbruk vil få økte inntekter, samtidig som mer naturvern vil gjøre det enklere å takle klimaendringer, vannkriser, tap av biologisk mangfold og spredning av sykdommer.

Naturvern-sektoren, inkludert naturturisme har vært en av de raskest voksende sektorene de siste årene, og det forventes ifølge rapporten en ytterligere vekst på 4 – 6 prosent i denne sektoren, men mindre enn én prosent innen landbruk, skogbruk og fiskerier i årene som kommer.

Forfatterne av rapporten har også sett på sammenhengen mellom naturvern og folks psykiske og fysiske helse. De anslår at vernet natur i bare i denne sammenheng har en anslått økonomisk verdi på seks trillioner dollar i året, hvilket tilsvarer om lag 100 norske oljefond.

– Koster mindre enn folk bruker på spill

I dag investerer verdens land anslagsvis 24 milliarder dollar i naturvern i året, ifølge rapporten. Økes vernet til 30 prosent i 2030, vil den årlige summen bli på rundt 140 milliarder dollar.

Kostnaden kan synes stor, men medforfatter Enric Sala fra National Geographic Society påpeker i en presse- melding at dette utgjør mindre enn en tredjedel av det verdens regjeringer i dag bruker på å subsidiere aktiviteter som ødelegger natur. «Det som trengs tilsvarer 0,16 prosent av den globale BNI (bruttonasjonalinntekt), og er mindre enn det vi bruker på dataspill hvert år», skriver han.

Powered by Labrador CMS