Annonse

NVE skjerper krav til lokal in­volvering i vind­kraft­saker

NVE skjerper kravene til hvordan konsesjonærene skal involvere kommuner og andre lokale interessenter ved planlegging og bygging av vindkraftverk.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Det er ofte et sterkt lokalt engasjement rundt utbygginger av vindkraft. Da er det viktig å legge til rette for ryddige prosesser, lokal involvering og god informasjon. Vi har derfor sendt brev til alle som har konsesjon for vindkraftanlegg på land, med skjerpede krav til lokal involvering, sier Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

NVE vil blant annet kalle inn utbygger før hver utbygging til et møte for å gå gjennom tidsplaner og be utbygger legge fram en plan for informasjon til og involvering av lokale interessenter.

– Vi vil også utvide høringsfrister, og vi vil trappe opp vårt eget tilsyn i utbyggingsfasen, sier Lund.

Konsesjon gir rett til å bygge og drive vindkraftanlegg. I konsesjonene er det krav om at det skal utarbeides plan for hvordan anlegget skal bygges og hvordan arbeidet skal gjennomføres. Planene skal behandles av NVE.

NVE har tidligere varslet at utbyggere må ta høyde for lengre saksbehandlingstid enn før. I tillegg er det fra i år innført krav om internkontrollsystem for å sikre at kravene i konsesjonen etterleves.

NVE la 1. april fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget er på høring fram til 1. oktober.

Powered by Labrador CMS