Annonse

NJFF raser mot fiskeforbud i Oslofjorden

For å verne kysttorsken foreslår Fiskeridirektoratet å stenge for alt fritidsfiske i sjøen i en rekke områder langs kysten, i perioden fra januar til mai. Dette betyr full stopp i fisket for tusenvis av fiskere i landets mest brukte fritidsfiskeområde.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, uttaler informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.

Situasjonen for kysttorsken i Skagerrak og Oslofjorden er svært dårlig. Det er derfor kommet et forslag på høring om å etablere et verneregime i området fra Lindesnes til svenskegrensen for å møte den dårlige bestandsutviklingen.

Støtter vern av torsken
Blant annet foreslås det et generelt forbud mot å fiske torsk nord for en grense strukket fra fylkesgrensen mellom Aust-Agder og Telemark til grensen mot Sverige.

– NJFF slutter opp om et slikt verneregime, sier Farstad.

Men, i tillegg foreslås det totalforbud for alt annet fiske i 14 utpekte gyteområder for torsken i perioden 1. januar til 30. april, noe NJFF mener er svært dramatisk for utøvelsen av fritidsfiske i svært viktige områder. I praksis rammer dette tusenvis av isfiskere og andre som fisker på denne tiden av året.

Alt for omfattende tiltak
– En slik generell fredning av all fisk for å verne torsken er et alt for omfattende tiltak som rammer bredt og hardt uten tilstrekkelig faglig belegg, uttaler informasjonssjef i NJFF, Espen Farstad.

– Fisket vintertid i de foreslåtte fredningssonene foregår i stor grad på andre arter (sild, hvitting, makrell, ulike flatfisk mm) og med redskap og metoder som ikke selekterer torsk.

– Indre Oslofjord er Norges mest benyttede sportsfiskeområde, og genererer således hundretalls millioner kroner i direkte og indirekte økonomisk utbytte for samfunnet. Treffsikre tiltak er avgjørende for legitimiteten til tiltakene.

Manglende tillit
– Fiskeridirektøren påpeker at et totalforbud i gyteperioden er mest effektivt da det ville vært umulig å kontrollere at det ikke ble fisket torsk om det var tillatt å fiske etter andre arter i gytefeltene. I dette ligger det en grunnleggende mistillit til at sportsfiskerne ikke vil forholde seg til gjeldende regelverk, og det er oppsiktsvekkende, uttaler Farstad.

– Vi er selvsagt innstilt på å yte vårt for at torsken ikke skal beskattes når bestandene er dårlige, og støtter altså opp om torskefredningen, men å stanse fiske på alle andre arter virker totalt meningsløst og vil neppe bli forstått av de mange brukerne av fjorden.

Tar opp saken politisk
NJFF har bedt om et møte med Nærings- og fiskeridepartementet for om mulig å få justert forslaget fra Fiskeridirektoratet slik at det ikke rammer annet fiske enn det som skal til for å ta vare på torsken.

– Vi kan bare håpe politikerene ser verdien i et aktivt fritidsfiske. og vil spille på lag med oss i arbeidet med å ivareta torsken, uttaler Farstad.

Powered by Labrador CMS