Dette er NJFFs kvinnesatsing

Tallenes tale viser at mange jenter ikke kommer seg på jakt etter avlagt jegerprøve.

Publisert

En undersøkelse gjennomført av NINA og NJFF tilbake i 2007, viste er at kvinnene ønsker seg konkrete opplegg i etterkant av prøven:

  1. Mer praktiske erfaringer innen jakt
  2. Mulighet for å teste ut ulike jaktformer
  3. Trening på å håndtere våpen, for økt trygghet.

– Det er denne kunnskapen NJFFs kvinnesatsing bygger på. Vi gir bl.a. foreningene midler til å sette i gang ulike arrangement. I samme undersøkelse oppga jentene at de ofte mangler nettverk til å bli med på jakt. Derfor oppmuntrer vi lokalforeningene til å bli en «familie» for de kvinnene som ønsker å jakte, forteller NJFFs kvinnekonsulent Silje Klæbo.

Les også: Døgnvill - om hvordan Alta JFF knuste målsetningene om minst 20 prosent kvinnelige medlemmer inen 2025