Tidligere oppstart av lisensfelling av jerv

Regjeringen framskynder lisensfellingsperioden for jerv fra 10. september til 20. august etter løftet i Hurdalsplattformen om en mer restriktiv rovdyrpolitikk.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Regjeringen er opptatt av å innrette forvaltningen slik at lisensfellingskvoter tas ut i samsvar med vedtak og at lisensfelling av jerv effektiviseres, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Klima- og miljødepartementet har endret rovviltforskriften med umiddelbar ikrafttredelse etter løfter i Hurdalsplattformen om å stramme inn rovdyrpolitikken i Norge.

– En tidligere oppstart av lisensfelling kan tilrettelegge for en raskere utvikling i den retning også for jerv, understreker Eide.

Saken var på høring i sommer, hvor flertallet gikk inn for en framskyndet oppstart av lisensfellingsperioden for jerv i hele landet.

Et mindretall av høringssvarene var imidlertid imot endringen, og pekte på dyreetiske utfordringer som kan inntreffe for jervevalpenes overlevelse dersom jervemoren blir skutt før valpene er selvstendige.