Løvenskiold-Fossum har sagt opp alle leietakere av småviltjakt i Telemark. Nå er det uklart mod et er Skien JFF eller Telemark JFF som får tegne ny avtale med den store grunneieren. Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Løvenskiold-Fossum sier opp småviltjegerne

Alle tidligere leietakere kan vinke adjø til småviltjaktavtalene sine med Løvenskiold i Telemark.
14. juni 2022

«Deres leiekontrakt for småviltjakt går ut neste år. Vi sier herved opp denne. Løvenskiold- Fossum holder på å gjennomgå alle småviltjaktavtalene og ønsker å se på terrengfordelingen på nytt. I denne prosessen ønsker vi å stå helt fritt. Takk for godt samarbeid gjennom mange år.»

Slik er ordlyden i brevet som alle tidligere småviltjegere og foreninger har mottatt. Eier og daglig leder av Løvenskiold-Fossum, Leopold Axel Løvenskiold, forteller til Telemarksavisa at de ønsker å tegne kartet på nytt. Da må alle avtalene sies opp først.

Ingen kommentar

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.
Tiril Tutanrud Åsen (fra venstre), Stian Thorsrud, Malin Tutanrud, Runar Høgfoss, Martin Eriksen og Henrik Eriksen var med på jaktfilmforedrag på Sokna skole. Foto: Sokna JFF
Ungdomsarbeid:

Vellykket jaktfilmforedrag på Sokna

Sokna JFF inviterte elever fra 5. til 10. trinn til film og foredraget «Ung og gammel jeger».

På forsiden nå