Kraftig økning i felte villsvin i Norge

Det ble felt 450 flere villsvin i løpet av forrige jaktsesong. Det er hele 140 flere enn året før. Nesten alle ble felt i Halden og Aremark.
30. august 2021

Villsvinarten, som er forholdsvis ny i Norge, har i hovedsak etablert seg langs svenskegrensa i Viken og dels også i Innlandet. 186 villsvin ble felt i Halden og 151 i Aremark i forrige jaktår, men det ble også registrert felling så langt nord som Verdal. 

Så sent som i 2014/2015 var det bare 70 villsvin som ble felt i Norge, men tallet har steget gradvis siden da. I 2019/2020 var det 310 svin som ble felt, mens i forrige jaktår var det altså hele 450.

Arten er ikke ønsket i Norge fordi de kan bære sykdommer som kan smitte til andre dyr og mennesker, som vi ikke allerede har i landet. I tillegg kan de gjøre skade på jordbruksareal og skog, forårsake trafikkulykker og i noen tilfeller være farlige, særlig for løse hunder som jakter.

Siste fra Jakt

Flest felte rådyr på 20 år

Det ble skutt 34.300 rådyr i løpet av jaktåret 2020/2021. Det er det største utbyttet siden 1999/2000. Flest ble skutt i Indre Østfold og Lindesnes.

Lovende rypeutsikter i Sør-Norge

Den første oversikten fra fjellstyrene over årets bestandssituasjon i statsallmenningene i Sør-Norge er klar.
Ny medlemsfordel:

NJFF spanderer jaktradiolisensen

Som bruker av jaktradiokanalene er du som kjent pliktig til å betale en årlig jaktradiolisens. Denne lisensen er nå inkludert i medlemskapet ditt i NJFF.

På forsiden nå