Leirduesti har blitt en populær grein for mange av landets jaktskyttere. Foto: Torgeir W. Skancke

Dette er NJFFs jaktskyting

Jaktskyting i regi av våre lokalforeninger har de seinere tiårene utviklet seg til å bli en konkurranseaktivitet som interesserer svært mange medlemmer.
11. januar 2021

De ulike skytedisiplinene skal ligne på situasjoner som jegeren vil møte under praktisk jakt, og er suveren jakttrening. ​Konkurransevirksomheten bidrar derfor til mer human jakt, god og sikker våpenbehandling, samt at dette er en god anledning for rekruttering og opplæring av ungdom. 

Jaktfeltskyting​​​

​Skyting med rifle mot stillestående viltmål på ulike avstander, oftest fordelt med 5 skudd på 6 ulike poster. Skytingen foregår gjerne i terrenget, og skytestillingene som benyttes er liggende, sittende og stående. Jaktfelt har blitt svært populært de seinere årene. De fleste stevnene går på vårparten. På landsbasis arrangeres det årlig ca. 150 jaktfeltstevner.

Elgskyt​​ing​

​​Skyting med rifle mot stillestående og bevegelig elgfigur på 100 meters avstand. Det skytes 5 skudd sittende og 5 skudd stående mot stillestående figur, samt 10 skudd mot løpende elg. I konkurransesammenheng arrangeres årlig ca. 130 stevner på landsbasis.

Je​​gertrap ​​

Skyting med hagle mot leirduer på en trapbane. Banen har 5 standplasser, og det skytes 5 skudd på hver standplass, på fragående leirduer. En runde består av 25 skudd. På stevner skytes det oftest 25, 50 eller 100 skudd. Ca. 280 stevner årlig, over hele landet.

Leird​​​uesti​​

​Skyting med hagle mot leirduer på en leirduesti i terrenget, evt. på en sportingbane (leirduebane med kastemaskiner som gir varierte skytevinkler). Leirduestien består av enkle og doble duer. I konkurranser skytes det oftest 50 skudd. En grein som tiltrekker seg stadig flere utøvere, pga. de varierte skuddvinklene. På landsbasis arrangeres det i dag ca. 130 stevner hvert år.

Figur​​jakt ​​​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Oftest 10 ulike poster. Populær skyting på deler av Østlandet, lite utbredt på landsbasis. Årlig ca. 20 stevner.

Ja​ktsti ​

Skyting med hagle mot metallfigurer som sklir langs en metallstreng. Hver figur har utsparing hvor en papplapp monteres for å registrere antall hagl treff. Skytingen er kombinert med et antall poster med teorispørsmål fra jegerprøvepensum. (Det arrangeres for tiden ikke NM i denne greinen). Jaktsti er en lite utbredt gren, kun tre-fire stevner årlig.

Nordisk Jaktsky​​ting​​​

Skyting med hagle og rifle, fordelt på to haglegreiner og to riflegreiner. De to haglegreinene er leirduesti og jegertrap. I begge øvelsene skytes det mot 25 leirduer. De to riflegreinene er skyting på rådyrfigur (stillestående) og på løpende elg. I begge greinene skytes det 10 skudd, og avstanden er 100 meter. Rundt 10 stevner pr. år på landsbasis.

Har du spørsmål om jaktskyting generelt, eller er det noe du lurer på om den enkelte skytegein, er forbundets jaktkonsulent Vidar Nilsen mannen å snakke med! Du treffer ham på tlf.: 66 79 22 37 eller mob. 957 46 100. E-post: vidar.nilsen@njff.no

Les også: 50 år med leirduer (+)

Les mer om jaktskyting på: www.njff.no


Vidar Nilsen er Mr. jaktskyting ved hovedkontoret på Hvalstad. Foto: NJFF

Emneord: 

Siste fra Jakt

Her er NJFFs nye ambassadører

De er unge, de er ivrige, og de elsker jakt, fiske og friluftsliv. Her er NJFFs nye ambassadører 2021!

Elgen som ikke ville dø

Ingen elger er blitt slaktet oftere enn Elg i solnedgang. Motivets seiglivede egenskaper er en historie om kjærlighet til naturen, nasjonalfølelse, kulturelle brytninger – elgbestandens utvikling.
Jakt på fjellrype:

Med rifle etter skarven

Skarvejakta er en utfordring, men på dager hvor fjellet er i godlag, er vinterjakt på fjellrype noe flere småviltjegere bør unne seg.

På forsiden nå