Stedbunden eller i bevegelse? Lirypa forflytter seg mer i terrenget enn det norske forskere hevder, ifølge svenske forskere. Dette gjelder særlig unge høner. Foto: Steinar Myhr/NN/Samfoto

Hvor mye forflytter lirypa seg – egentlig?

Svensk og norsk forskning har vært delt i synet på lirypas arealbruk. Men hva er grunnen til at den omfattende, svenske forskningen er mindre kjent her hjemme – og hvem har mest rett?
23. mars 2020

– I 2014 publiserte vi en vitenskapelig artikkel der vi tok for oss all informasjon om alle arter av skogshøns i verden.

Det var bemerkelsesverdig at Meråker i Norge var det eneste området der skogshønsene ikke spredde seg spesielt mye. Dette sier dr. scient. Maria Hörnell-Willebrand, i dag ansatt ved Høgskolen i Innlandet.


Kom over Kjølen


– Bare delvis uenige

  1. Utvandring fra oppvekstområdet. (Engelsk: natal dispersal) Her måler man avstanden fra oppvekstområdet (merking av kyllinger i august) til hekking første år.
  2. Forflytning fra én hekkesesong til den neste. (Engelsk: breeding dispersal.) F.eks hvor langt hekkende høner eller stegger forflytter seg fra år til år.
  3. Sesongmessige forflytninger (migrasjon). En del ryper trekker mellom sommer- og vinterområder. Hvor stor andel av bestanden som flytter seg, varierer mye mellom ulike populasjoner og individer.
  1. De svenske studiene på slutten av 90-tallet, i regi av Hörnell-Willebrand, Willebrand og Smith.
  2. Studier i Meråker og Selbu, på slutten av 90-tallet, i regi av Hans Chr. Pedersen.
  3. Studier i Lierne fra 2015 og fram til i dag.

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå