Stedbunden eller i bevegelse? Lirypa forflytter seg mer i terrenget enn det norske forskere hevder, ifølge svenske forskere. Dette gjelder særlig unge høner. Foto: Steinar Myhr/NN/Samfoto

Hvor mye forflytter lirypa seg – egentlig?

Svensk og norsk forskning har vært delt i synet på lirypas arealbruk. Men hva er grunnen til at den omfattende, svenske forskningen er mindre kjent her hjemme – og hvem har mest rett?
23. mars 2020

– I 2014 publiserte vi en vitenskapelig artikkel der vi tok for oss all informasjon om alle arter av skogshøns i verden.

Det var bemerkelsesverdig at Meråker i Norge var det eneste området der skogshønsene ikke spredde seg spesielt mye. Dette sier dr. scient. Maria Hörnell-Willebrand, i dag ansatt ved Høgskolen i Innlandet.


Kom over Kjølen


– Bare delvis uenige

  1. Utvandring fra oppvekstområdet. (Engelsk: natal dispersal) Her måler man avstanden fra oppvekstområdet (merking av kyllinger i august) til hekking første år.
  2. Forflytning fra én hekkesesong til den neste. (Engelsk: breeding dispersal.) F.eks hvor langt hekkende høner eller stegger forflytter seg fra år til år.
  3. Sesongmessige forflytninger (migrasjon). En del ryper trekker mellom sommer- og vinterområder. Hvor stor andel av bestanden som flytter seg, varierer mye mellom ulike populasjoner og individer.
  1. De svenske studiene på slutten av 90-tallet, i regi av Hörnell-Willebrand, Willebrand og Smith.
  2. Studier i Meråker og Selbu, på slutten av 90-tallet, i regi av Hans Chr. Pedersen.
  3. Studier i Lierne fra 2015 og fram til i dag.

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå