Færre unge menn og flere unge kvinner på jakt

Flere unge kvinner drar på jakt, mens færre unge menn jakter. Overvekten av mannlige jegere er imidlertid fortsatt stor. Flest jakter på småvilt og hjortevilt.
07. august 2019

Færre unge menn og gutter under 20 år jakter, mens det har vært en økning i antall jenter og unge kvinner som jakter de siste ti årene, viser tall fra  Statistisk sentralbyrå.

5.410 unge menn og gutter deltok i en eller flere former for jakt i jaktåret 2009/2010. Dette tallet har gått gradvis nedover siden og var i 2018/2019 på 3.930 personer. 

For ti år siden deltok 500 unge kvinner og jenter i en eller flere former for jakt, mens 820 kvinner og jenter under 20 år jaktet i jaktåret 2018/2019. Antallet har økt hvert år siden jaktåret 2012/2013. 

Les også: Stadig flere kvinnelige jegere i Norge.

Flere kvinner, men flest menn
 Det har også vært en kraftig økning i kvinner mellom 20–29 år som jakter de siste ti årene. I jaktåret 2009/2010 deltok 1.710 kvinner i denne aldersgruppen i jakt. 

Dette har økt gradvis siden, og i jaktåret 2018/2019 har 2.790 kvinner deltatt. 

Det er imidlertid fortsatt klart flest mannlige jegere, og de fleste er i alderen 40 til 59 år. I jaktåret 2018/2019 var det 128.970 mannlige jegere mot 10.530 kvinnelige jegere totalt.

Trøndelag på jakttoppen
Fylkesvis er det flest som jakter i Trøndelag. I jaktåret 2018/2019 var 20.710 jegere bosatt her, et tall som har holdt seg relativt stabilt de siste fem årene. Bak følger Akershus og Hedmark. 

Flest jegere jakter hjortevilt. 91.270 personer har dratt ut på jakt etter blant annet elg, hjort og rådyr i 2018/2019. Småviltjakt er også populært. 83.990 jeger har deltatt i denne jakten, mens 47.900 jegere har jaktet på rype.

I jaktåret 2018/2019 er det felt 181.900 ryper, ifølge  SSB. Dette fordeler seg på 124.000 liryper og 57.900 fjellryper. 

Totalt er det jaktet flest ryper i Trøndelag. Her er det felt 45.650 ryper. Bak følger Nordland (23.000) og Troms (22.850). 

Siste fra Jakt

Skrantesjuke:

For få hjort og elg skutt i Nordfjellaregionen

Det ble felt flere elg og hjort i Nordfjellaregionen i 2019 enn i 2018, men ikke nok sammenlignet med planen for å nå myndighetenes mål om å halvere bestandene innen utgangen av 2020. Nå er rådet fra forskerne å øke avskytingen under årets jakt.

Flere bjørner, men færre binner i norske skoger

I fjor ble det registrert 148 brunbjørner i Norge, en økning på sju prosent fra året før. Det er det høyeste antall bjørner registrert i landet siden 2013.

Hver sjuende jeger er kvinne

– Dette er gledelig lesing og viser at vår langsiktige satsing på å få flere kvinner ut på jakt virker, sier organisasjonskonsulent i NJFF, Silje Klæbo. Nye tall fra SSB viser nemlig at antallet kvinnelige jegere i Norge øker jevnt og trutt.

På forsiden nå