Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Jaktmoms til ESA–Finansdepartementet finner ingen løsning

Jakt- og fiske i statens skoger kan ikke ilegges moms på lik linje som i private skoger, mener Finansdepartementet. NORSKOG er uenig og har klaget til ESA.
Torsdag, 24. januar 2019 - 14:46

NORSKOG, som representerer private skogeiere, mener staten gir seg selv en fordel når jegere og fiskere slipper å betale avgift for jakt og fiske på statlig grunn, mens jakt- og fiskekort fra private grunneiere er momsbelagt. Organisasjonen mener det er ulovlig statsstøtte og har klaget saken inn for EØS-overvåkingsorganet ESA.

Finansdepartementet har jobbet med saken i årevis, men har ikke funnet noen løsning.

– Merverdiavgift og jakt- og fiskerettigheter er en sammensatt problemstilling med motstridende hensyn om det er vanskelig å finne en god løsning på, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Han forklarer at forskjellen i momsreglene ikke er ment å gi en fordel til statlige aktører.

– Men det er tvilsomt om jakt- og fiskerettigheter på statens grunn kan omsettes, som er et grunnvilkår for avgiftsplikt. De gruppene som er unntatt merverdiavgift antas i stor grad å drive ressursforvaltning, i motsetning til private aktører hvor omsetningen er basert på næringsinteresser, sier Næsje i en epost til NTB.

NORSKOGs medlemmer eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark, ifølge organisasjonens nettsider. 

– NORSKOGs medlemmer er aktive i å utvikle sine eiendommer og salg av jakt og fiske representerer betydelige inntekter for medlemmene. Det vi er opptatt av er like markedsvilkår, sier leder Arne Rørå.

Emneord: 

På forsiden nå