Illustrasjonsfoto: Torgeir W. Skancke

Jaktmoms til ESA–Finansdepartementet finner ingen løsning

Jakt- og fiske i statens skoger kan ikke ilegges moms på lik linje som i private skoger, mener Finansdepartementet. NORSKOG er uenig og har klaget til ESA.
24. januar 2019

NORSKOG, som representerer private skogeiere, mener staten gir seg selv en fordel når jegere og fiskere slipper å betale avgift for jakt og fiske på statlig grunn, mens jakt- og fiskekort fra private grunneiere er momsbelagt. Organisasjonen mener det er ulovlig statsstøtte og har klaget saken inn for EØS-overvåkingsorganet ESA.

Finansdepartementet har jobbet med saken i årevis, men har ikke funnet noen løsning.

– Merverdiavgift og jakt- og fiskerettigheter er en sammensatt problemstilling med motstridende hensyn om det er vanskelig å finne en god løsning på, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) i Finansdepartementet.

Han forklarer at forskjellen i momsreglene ikke er ment å gi en fordel til statlige aktører.

– Men det er tvilsomt om jakt- og fiskerettigheter på statens grunn kan omsettes, som er et grunnvilkår for avgiftsplikt. De gruppene som er unntatt merverdiavgift antas i stor grad å drive ressursforvaltning, i motsetning til private aktører hvor omsetningen er basert på næringsinteresser, sier Næsje i en epost til NTB.

NORSKOGs medlemmer eier mer enn 13 millioner dekar skog og utmark, ifølge organisasjonens nettsider. 

– NORSKOGs medlemmer er aktive i å utvikle sine eiendommer og salg av jakt og fiske representerer betydelige inntekter for medlemmene. Det vi er opptatt av er like markedsvilkår, sier leder Arne Rørå.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Påvirker jakt bjørnebinnas strategi?

Bjørnungene blir hos binna et år lenger enn tidligere. Professor Andreas Zedrosser betegner tendensen som en overlevelsesstrategi.

18 ulver DNA-registrert så langt i sommer

Av de 18 ulvene som er registrert på DNA så langt i sommer, antas ti av dem å være på vandring, ifølge Rovdata.

20 ulver felt siste jaktår

Totalt ble 20 ulver rapportert skutt eller drept i jaktåret 2019-2020, noe som er seks færre enn forrige jaktår. Felling av andre rovdyr økte noe.

På forsiden nå