Drømmehøst for rypejegerne

Rypejegere over store deler av landet kan glede seg over god produksjon og tetthet av ryper i fjellet. Også skogsfugljegerne ser mange steder ut til å få en hyggelig høst.
16. september 2018

Det har vært knyttet en del spenning til hvordan ryper og skogsfugl har taklet den rekordvarme sommeren. Det ser ut til å ha gått riktig fint.

– For lirype ser det generelt veldig bra ut, særlig fra Midt-Norge og sørover. Takseringene viser svært gode tettheter. Vi må gå langt tilbake for å finne et år som kan måle seg med dette, kanskje så mye som ti år, sier Marius Kjønsberg, rådgiver ved Evenstad vilt og næringssenter, Høgskolen i Innlandet. Han jobber blant annet med å analysere takseringsdata i Hønsefuglportalen.

– For de tre nordligste fylkene er bildet litt mer variert, men det er bedre enn fryktet, og stedvis ganske bra, sier han.

Brukbart med skogsfugl
Det gjennomføres lite skogsfugltakseringer nord i landet, takseringsdata fra Trøndelag og sørover viser gode tettheter i mange områder, mens det andre steder ligger på samme nivå som i fjor.

– Skogsfuglen har nok ikke hatt den samme suksessraten i hekkingen som rypene, men det ser ganske positivt ut. Vi har ikke registrert noen ekstremt dårlige områder, sier Kjønsberg til Jakt & Fiske.

Sjekk ditt område i Hønsefuglportalen

I august hvert år går frivillige med stående fuglehunder over 8000 km med forhåndsdefinerte takseringslinje over hele landet, for å telle observasjoner av rype og skogsfugl. De lokale takseringene blir samlet gjennom webportalen Hønsefuglportalen. På grunnlag av data fra takseringene, blir antall fugl per kvadratkilometer i hvert område beregnet. Du kan altså gå inn på Hønsefuglportalen og finne tall fra ditt område.

Programmet er unikt i verdenssammenheng, og gir viktig kunnskap om bestandsdynamikk, og mulighet til å forske på hvordan jakt, forvaltning og klimaendringer påvirker bestandene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og Nord Universitet (NORD) ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

Siste fra Jakt

– Rypas rødlistestatus bør endres

– Lirypas status som «nær truet» må vurderes på ny, ut fra den bestandssituasjonen som nå er avdekket. Det sier NJFFs viltkonsulent Webjørn Svendsen, etter av en fersk NINA-rapport viser klar vekst i bestanden.

Godt rypeår i Sør- og Midt-Norge

Årets rypejakt er over for de fleste. Hva ble status? Og hvordan stemte takseringsestimatene?

Tre ulveflokker sporet i Norge så langt i vinter

Overvåkingssesongen på ulv er i gang. Hittil i vinter er det sporet tre ulveflokker på snø i Norge.

På forsiden nå