I rute på Nordfjella

Innen 1. mai skal hele villreinstammen på 2200 dyr i Nordfjella sone 1 være tatt ut. - Alt går foreløpig etter planen, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen ved Statens naturoppsyn (SNO).
25. februar 2018

– Store deler av villreinområdet ligger over 1200 moh. og er svært værhardt, men uttaket går bedre enn forventet. Vi er effektive når været spiller på lag, forteller Knutsen til Jakt & Fiske i slutten av januar.   

Det er tre fellingslag i sving i Nordfjella. Hvert lag består av ti personer, halvparten fast ansatte SNO- personell, resten engasjerte folk.

Fellingslagene bruker snøscooter og helikopter til frakt av folk, lokalisering av dyr og felte dyr. Innpåstilling av dyr skjer til fots.  

Det statlige uttaket startet i november. Siden da er det tatt ut 774 villrein. Sju av dyrene har testet positivt på skrantesjuke (CWD). Under den ordinære villreinjakta ble det i tillegg påvist fire tilfeller.

Effektivt

– Antall syke dyr er som forventet, sier Knutsen.

Målet er å ta ut hele villreinstammen på 2200 dyr innen 1. mai. Det skal nå være igjen ca. 700 villrein i området som strekker seg over fylkene Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane. 

Så snart det blir gode forhold, skal restbestanden telles fra fly.  

– Hva er den største utfordringen?

– Været. Akkurat nå ligger fellingslaget værfast på fjerde døgnet. 

Knutsen forteller at det i januar ble felt en flokk på 22 bukker fra helikopter.

– Bukkeflokken var farlig nær sørgrensa av sone 1. Vi har løyve til å bruke helikopter til uttak av rein. Dette vil være en utbredt metode på små flokker og enkeltdyr, når det kan skje effektivt og hurtig av hensyn til dyra, sier han.  

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå