Annonse

Lar det være opp til våpenkjøper å avgjøre om våpen er lovlig eller ei

Vest politidistrikt ber en jeger som søker om erverv av en halvautomatisk salongrifle selv vurdere om våpenet oppfyller kravene i våpenforskriften.

Vest politidistrikt klarer ikke å avgjøre hvorvidt en halvautomatisk salongrifle er lovlig eller ikke. Nå lar de avgjørelsen være opp til kjøper, med mulighet til å inndra våpenet ved et senere tidspunkt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Oppdatering 03.03.22, klokken 12.30: Artikkelen er oppdatert med svar fra Vest politidistrikt

Flere jegere i Norge har uttrykt frustrasjon knyttet til søknad om kjøp av halvautomatiske våpen. I en tråd i en gruppe på Facebook forteller flere jegere om vanskelig dialog med sitt lokale våpenkontor, og at søknader om erverv av halvautomatiske våpen er satt på vent etter instruks fra Politidirektoratet (POD).

Først uttalte POD at de ikke hadde sendt ut en slik instruks, ei heller at de skulle lage en liste over hvilke våpen som skal være lovlige under ny våpenlov med tilhørende forskrift som trådte i kraft 1. juni 2021. Det var Jeger.no som først omtalte saken.

Lar avgjørelsen ligge hos våpenkjøper

Etter dette har POD sendt ut et nytt brev til landets politidistrikt, der det står at våpenkontorene skal behandle våpensøknader uten «ugrunnet opphold» etter gjeldende regelverk.

– Jeg har fått et brev der våpenkontoret nærmeste lar det være opp til meg om hvorvidt min søknad på en halvautomatisk salongrifle oppfyller kravene i våpenforskriften eller ikke, forteller en oppgitt jeger til Jakt & Fiske.

Han ønsker ikke å stå fram med navn av frykt for at de andre våpensøknadene han har inne skal bli forsinket eller avslått. Redaksjonen kjenner vedkommendes identitet.

I brevet ber Vest politidistrikt om vedkommendes samtykke til at politiet kan inndra våpenet etter erverv dersom Politidirektoratet konkluderer med at våpenet blir ulovlig på et senere tidspunkt.

– Ny våpenlov og forskrift kom i fjor sommer, og vi vet ennå ikke hva som er lovlig eller ikke. Det er helt uaktuelt for meg å kjøpe et våpen som blir nødt til å selge eller destruere om to og et halvt år, sier mannen fra Vestlandet.

Les også: Gir 4000 kr i destruksjonspant for ulovlige rifler

Våpenet det dreier seg om i den konkrete saken er en Ruger 1022 salongrifle.

– Merkelig framgangsmåte

Jaktkonsulent Vidar Nilsen i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er spørrende til fremgangsmåte.

– Det kan tenkes at muligheten for å kjøpe større magasiner som rommer mer enn ti skudd gjør at våpenet havner i en gråsone. Men det er uansett merkelig at våpenkontoret lar det være opp til kjøper å vurdere om våpen oppfyller kravene etter våpenforskriften eller ei, sier han.

Nilsen påpeker at våpenet trolig er landets mest solgte halvautomatiske salongrifle, og ikke et våpen som regnes som et våpen med stor ildkraft.

– Ikke opp til søker å avgjøre

I brevet Politidirektoratet sendte ut til alle politidistrikt i Norge står blant annet følgende:

«Det er en målsetting at reglene for halvautomatiske skytevåpen til jakt er tilstrekkelig klare uten behov for en liste hvor de enkelte våpenmodeller fremgår, selv om løsningen med en liste etter tidligere regelverk har vært vurdert.

Det arbeides imidlertid med forslag til forskriftsendring med henblikk på en tydeliggjøring av hvilke halvautomatiske rifler forbudet er ment å ramme. Vi vil informere distriktene så snart avklaring foreligger.

Frem til dette må politidistriktene behandle søknader om halvautomatiske jaktrifler på lik linje med søknader om andre type våpen.»

Vest politidistrikt sender ut et orienteringsbrev til alle som har søknader om halvautomatiske jaktrifler til behandling. I disse brevene forklarer vi at det enda ikke er avgjort hvilke typer halvautomatiske rifler som vil omfattes av lovens forbud og ber samtidig om søkers samtykke til om de ønsker at søknaden fortsatt skal behandles, sier seksjonssjef Kristi Furstenberg i forvaltningsseksjonen i Vest politidistrikt til J&F.

Hun forklarer at brevet på grunn av veiledningsplikten politiet har etter forvaltningsloven § 11, og at dette også inkluderer henvisningen til våpenforskriften § 4-1.

– Henvisningen innebærer ikke at søker selv skal avgjøre om våpenet oppfyller kravene, men er ment som er en orientering om regelverket søknaden vil bli behandlet etter og som søker bør ha kunnskap om ved vurdering av samtykke, sier Furstenberg.

Brevet Vest politidistrikt sendte til Jakt & Fiskes tipser. Her fremgår det at vedkommende selv blir bedt å vurdere hvorvidt våpenet han søker på oppfyllere kravene i våpenforskriften.
Powered by Labrador CMS