Annonse

Gir 4000 kr i destruksjonspant for ulovlige rifler

Er du blant dem som i kjølvannet av ny våpenlov og våpenforskrift, rammes av forbudet mot å eie halvautomatisk rifle med stor ildkraft, foreslår regjeringen nå at du skal få en kompensasjon på 4000 kroner når våpenet leveres til politiet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Fra 1. juni 2021 gjorde ny våpenlov og våpenforskrift at halvautomatiske rifler med stor ildkraft ikke uten videre skal kunne eies av Kari og Ola Jeger. Om du ikke kan dokumentere at du driver med sportsskyting, og heller ikke får solgt våpenet til noen som gjør det, må det leveres til politiet for destruksjon innen 1. juni 2024.

Destruksjonspant

I forslag til tilleggsbudsjett til statsbudsjettet, foreslår regjeringen nå en midlertidig destruksjonspant. Ordningen vil innebære at våpeneiere som rammes av forbudet, får utbetalt en engangssum på 4000 kroner per innlevert våpen, uavhengig av våpenets alder og tilstand. 

Fra og med 1. juni 2024 vil det være forbudt å inneha slike våpen, og ordningen bortfaller. Rammen for den foreslåtte bevilgningen er på 2 millioner kroner.

På sin plass

Vidar Nilsen, jaktkonsulent i NJFF er også positiv til at det nå kommer penger på bordet, selv om summen pr. våpen ikke er all verden.

– Dette er en sak som har engasjert oss i lang tid, og det er gledelig at Stortingspolitikerne nå tar ansvar og følger opp med bevilgninger. NJFF har hele tiden vært tydelige på at et tilbakevirkende forbud er urimelig, men når det likevel ble vedtatt, er det på sin plass, og prinsipielt viktig, at de som rammes blir kompensert, sier han.

Jaktkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen

Rimelig fornøyd

Jenny Klinge (Sp), som har frontet saken på Stortinget, sier hun er rimelig fornøyd med pengene som er lagt på bordet, samtidig understreker hun at Senterpartiet hele tiden vært imot at det kommende forbudet mot halvautomatiske våpen skulle få tilbakevirkende kraft.

– Da Stortinget likevel vedtok dette mot våre stemmer i 2018, foreslo vi å innføre en kompensasjonsordning, noe vi også sto alene om. Mot alle odds klarte vi likevel å flertall for dette i juni i år, og jeg er glad for at vi nå har fått en ny regjering som har klart å legge inn penger til ordningen. Dersom vi får flertall for dette på Stortinget nå før jul, er i hvert fall de jegerne som rammes sikret en viss kompensasjon. Jeg skulle helst sett at summen var høyere, men jeg vet etter en lang politisk kamp at alternativet til 4000 kroner realistisk sett var null kroner, skriver hun i en e-post til Jakt & Fiske.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp).

Disse halvautomatiske riflene forbys til jakt

Ruger Mini 14

Ruger Mini 30

Valmet Petra

Valmet Hunter

Vepr Super

Vepr Pioner

Vepr Hunter

Alle utgaver av Garand

Mauser mod G-41

Walther mod G-41

Powered by Labrador CMS