Annonse

Hunde­sykdom trolig ikke veldig smittsom

To hunder som spiser av samme skål.

Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at mye tyder på at den alvorlige hundesykdommen ikke er veldig smittsom mellom hunder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.

I en statusoppdatering onsdag ettermiddag skriver Mattilsynet og Veterinærinstituttet at de fremdeles ikke vet hva som er årsaken til sykdomstilfellene. De opplyser imidlertid at i de fleste tilfellene der det bor flere hunder i samme dyrehold, er det bare én hund som har blitt syk.

MATTILSYNET TILRÅDER:

 • Begrens nærkontakt med andre hunder
 • Ikke la hunden hilse på andre hunder på tur
 • Unngå at hunden snuser mye i grøften hvor andre hunder har vært
 • Dra raskt til veterinæren hvis du oppdager de ovennevnte symptomene hos din hund
 • Følg vaksineanbefalingene veterinæren gir. Parvoviruset kan for eksempel gi alvorlig tarmbetennelse
 • Store ansamlinger som utstillinger og dressurkurs bør unngås, eller gjennomføres på en måte som gjør at kontakten mellom hundene begrenses

– Dette kan tyde på at en eventuell sykdom ikke er veldig smittsom mellom hunder, heter det i statusoppdateringen.

Nye obduksjoner

Veterinærinstituttet har funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium perfringens hos et flertall av de obduserte hundene og hos flere syke hunder, men kan ikke si om det er årsaken til sykdomssymptomene hos hundene.

– Funnet av bakteriene begrenser ikke Mattilsynets brede innsats for å utelukke flest mulig potensielle årsaker mens arbeidet går framover, sier seniorrådgiver og veterinær Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Veterinærinstituttet jobber blant annet med å undersøke bakteriene fra de positive prøvene for å se om det er mulig å påvise nært slektskap mellom dem. Dette kan si noe om hundesykdommen kommer av et utbrudd, flere utbrudd, eller er en serie av enkelttilfeller.

46 av 60 friske

Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere. Onsdag har det ikke blitt obdusert nye hunder, men det vil bli obdusert nye hunder fram mot helgen, opplyser instituttet.

På nåværende tidspunkt er det kommet inn rundt 60 svar på Mattilsynets og Veterinærinstituttets spørreundersøkelse til veterinærer ved tilfeller av akutt blodig diaré på hund. Svarene har ikke gitt et klart spor å følge videre, men har klargjort at 46 av de 60 hundene har blitt friske.

Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.

I en statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E. coli på mennesker.

Fakta om hundesykdommen

 • Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.
 • Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.
 • Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.
 • Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.
 • Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.
 • Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus.
 • I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet.
 • Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.
 • Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus.
 • I en ny statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E.coli på mennesker.

Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.

Powered by Labrador CMS