Seks av sju norske hunderaser er utrydningstruet

Kun én av Norges sju nasjonale hunderaser er ikke truet av utryddelse. De øvrige seks er i fare for å dø ut, til tross for ti år med forsøk på å redde dem.
11. juni 2021

Den eneste norske hunderasen som ikke står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå, melder NRK.

– Vi er opphavsland til disse hundene og da har vi et spesielt ansvar overfor FN å bevare disse rasene, sier professor i husdyravl og -genetikk, Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

De øvrige norske hunderasene – som alle er utrydningstruet – er haldenstøver, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund sort, norsk dunker og norsk lundehund.

For ti år siden ble det startet et prosjekt som skulle bidra til å ivareta de nasjonale hunderasene ved å fryse ned sæd for å sikre at genetikken ikke ble helt borte. Statistikken viser også en svak økning hos noen av rasene, men økningen er for svak til at man kan si at de er ute av faresonen.

Ifølge Vangen er en av årsakene at de norske hunderasene er typiske brukshunder og ikke avlet fram som rene selskapshunder. Mange av rasene er for eksempel avlet fram til bruk i jakt, men mangel på jegere, jaktområder og rekruttering av nye unge jegere gjør at populariteten daler.

Emneord: 

Siste fra Hund

Norsk Gordonsetter Klub og Norsk Engelsksetterklubb:

Vil bruke millioner for å bedre rasenes helse

Raseklubbene har samlet nesten tre millioner kroner for å forske på arvelige sykdommer i samarbeid med Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).
Dyrebeskyttelsen Norge mener NKK må bli flinkere til å bruke massedata fra registere som Pyramidion i sitt avlsarbeid. Klokapselløsning blant gordonsettere er et eksempel på sykdommer organisasjonen mener man kunne fått bukt med. Illustrasjonsfoto: Torgei

Kritisk til NKKs avlsarbeid

Dyrebeskyttelsen Norge mener NKK ikke bruker tilgjengelig verktøy og dagens kunnskap systematisk i sitt avlsarbeid. – Vi ønsker å bruke all tilgjengelig data som er kvalitetssikret, svarer NKK.
Fører og eier Oddvar Seltveit og hunden NJCH NUCH Ruggen av Gausbu. Faksimilie: Fra Facebookgruppen «NM Løshund 2022»
NM Løshund 2022:

Denne ekvipasjen leder etter første dag

Oddvar Seltveit og hunden Ruggen av Gausbu leder etter unnagjort første dag av NM Løshund 2022. Men det er tett i toppen, med flere hunder over 90 poeng.

På forsiden nå