Seks av sju norske hunderaser er utrydningstruet

Kun én av Norges sju nasjonale hunderaser er ikke truet av utryddelse. De øvrige seks er i fare for å dø ut, til tross for ti år med forsøk på å redde dem.
11. juni 2021

Den eneste norske hunderasen som ikke står i fare for å forsvinne for godt, er norsk elghund grå, melder NRK.

– Vi er opphavsland til disse hundene og da har vi et spesielt ansvar overfor FN å bevare disse rasene, sier professor i husdyravl og -genetikk, Odd Vangen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

De øvrige norske hunderasene – som alle er utrydningstruet – er haldenstøver, hygenhund, norsk buhund, norsk elghund sort, norsk dunker og norsk lundehund.

For ti år siden ble det startet et prosjekt som skulle bidra til å ivareta de nasjonale hunderasene ved å fryse ned sæd for å sikre at genetikken ikke ble helt borte. Statistikken viser også en svak økning hos noen av rasene, men økningen er for svak til at man kan si at de er ute av faresonen.

Ifølge Vangen er en av årsakene at de norske hunderasene er typiske brukshunder og ikke avlet fram som rene selskapshunder. Mange av rasene er for eksempel avlet fram til bruk i jakt, men mangel på jegere, jaktområder og rekruttering av nye unge jegere gjør at populariteten daler.

Emneord: 

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå