Hunde­arrangementer kan starte igjen

Mattilsynets kartlegging tyder på at den ukjente hundesykdommen ikke smitter lett mellom hunder, og opphever rådet om å begrense nærkontakt. Norsk Kennel Klub (NKK) opphever i dag vedtak om å innstille hundearrangementer.
26. september 2019
(Oppdatert)

Hovedstyret i NKK opphevet i dag vedtakene om innstilling av terminfestede arrangementer, å ikke sende landslag til mesterskap i utlandet og anbefalingen om at medlemmer ikke bør delta med hunder på arrangementer i utlandet.

Rundt 250 arrangementer har blitt innstilt, de siste arrangementene er avlyst helt opp mot Mattilsynets endring, skriver NKK.

– Dette har vært en krevende situasjon for dere alle lenge nå. Vi vil gjerne rette en takk til de berørte klubbene som har vist stor fleksibilitet, forståelse og tilpasningsevne og -vilje, sier Cecilie Torgersen i NKK.

Fortsatt ukjent årsak
Årsaken til sykdomstilfellene er fortsatt ikke kjent, men færre nye tilfeller og resultatene av den omfattende kartleggingen, tyder på at sykdommen ikke smitter lett mellom hunder, opplyste Mattilsynet torsdag kveld.

Mattilsynet og Veterinærinstituttet mottar nå få meldinger om hunder med blodig diaré fra veterinærer, klinikker og andre, og antall sykdomstilfeller går tydelig ned.

Ikke alle i sammenheng
Det er også klart at alle sykdomstilfellene ikke kan settes i sammenheng med hverandre. 

– Informasjonen vi har mottatt, viser også at i de fleste tilfeller der én syk hund bor sammen med flere andre hunder, har kun den ene hunden blitt syk, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud i seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Mange av de meldte sykdomstilfellene er fra noen fylker på Østlandet, der hundetettheten også er stor. Veterinærinstituttet og Mattilsynet mener at flere hunder i dette området ville blitt syke dersom dette hadde vært en sykdom som smittet effektivt mellom hunder.

Følg Mattilsynet og Veterinærinstituttet for status i saken.

Minst 173 tilfeller
Det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré hos hunder siden 1. august, med varierende alvorlighetsgrad. Det anslås at 43 hunder, fordelt på tolv forskjellige fylker, har dødd etter å ha hatt lignende symptomer.

Kartleggingen viser at nesten 90 forskjellige hunderaser har hatt lignende symptomer.


Providencia alcalifaciens har blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré.Illustrasjonsfoto: nicolas_/iStockphoto

Leter etter kilde
Så langt har bakterien Providencia alcalifaciens blitt påvist hos ca. 50 av hundene som har blitt syke med blodig diaré. Bakterien er også blitt påvist hos noen friske hunder, men i mindre mengde.

En del av prøvene fra syke hunder undersøkes videre for å se om det er et slektskap mellom bakteriestammene, altså om Providencia-bakteriene er nærmest identiske.

– Informasjon om slektskap mellom bakterier kan gi oss en pekepinn på om flere hunder har blitt utsatt for samme smittekilde, forteller Tronerud.

I første omgang er det undersøkt bakterier fra 22 hunder, og det er funnet svært nært beslektede bakterier med nærmest identisk sammensatt DNA hos 14 av disse – alle med tilknytning til det sentrale Østlandsområdet. Hunder med så nært beslektede bakterier regnes for å være del av et utbrudd. Hos de resterende 8 hundene ble det funnet andre genetiske typer av bakterien. Dette kan bety at en del av hundene som er registrert med blodig diaré den siste tiden ikke er del av et utbrudd, men at de er sporadiske tilfeller av liknende sykdom. Dette er ikke uventet, opplyser Veterinærinstituttet.

Emneord: 

Siste fra Hund

Hvem kan redde basset Singo?

En jakthund møter mange farer på sin ferd, og mange mister livet i forsøket på å ta seg over strie elver. Vi ble med på en dramatisk redningsaksjon i Skjåk.
Lokale båndtvangsforskrifter:

Flere kommuner trosser hundeloven

– Det er lett å finne eksempler på at kommuner tar seg til rette langt utover det som var hundelovens intensjon. Flere vedtar egne båndtvangsforskrifter som klart er i strid med loven.

Vi kårer Norges beste jakthund

For 23. gang kårer Jakt & Fiske landets beste jakthund. De tre beste får premier fra Garmin til en verdi av drøyt 17 000 kroner.

På forsiden nå