Harstad JFF har nedlagt mye arbeid for å sikre medlemmene gode treningsmuligheter for sine jakthunder. Området ved Tennvannet er også til glede for andre hundeeiere i kommunen. Her nyter GS Billy friheten. Foto: Thomas Skjelvik

Løsning i konflikt om hunde­trening

Harstad JFF og Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt er blitt enige om en løsning for felles bruk av området ved Tennvannet utenfor Harstad.
09. april 2019

Det var i januar i år at Harstad kommune anbefalte å legge kraftige begrensninger på bruken av hundetreningsområdet, etter en klage fra reindriftsnæringa. Da formannskapet skulle behandle saken, stilte imidlertid flere politikere seg kritiske til kommunens saksutredning. Ordfører Marianne Bremnes ba administrasjonen kalle inn partene til dialogmøte for å drøfte saken.

Enighet
Det har gitt resultater. Harstad JFF og Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt er nå blitt enige om en prøveordning, som skal evalueres etter ett år.

– Reindriftsnæringa har etter vårt syn hatt en positiv og konstruktiv tilnærming. Vi har også drøftet et mulig samarbeid om aversjonsdressur i framtiden, opplyser nestleder Martin Moss i Harstad JFF.

Fornøyd med resultatet
Den nye ordningen går i korte trekk ut på at området vil bli stengt mellom klokken 20.00 og 06.00 i april, mai og juni. I juli og august er det åpent hele døgnet. Kommer det trekkende rein, eller det er behov for å føre slakterein gjennom området om høsten, skal det stenges til reinen er vekk. Alle hunder som slippes i treningsområdet må ha reinrenhetsbevis.

– Dette er en sak som er viktig for oss i foreninga, og det er lagt inn betydelig med tid og ressurser for å komme i mål. Nå er vi heldigvis kommet dit at vi kan si oss fornøyd med resultatet, sier Moss.

Emneord: 

Siste fra Hund

Lær elghund av en mester

Anita Skedsmo er et stjerneskudd i jakthund-Norge. Hvordan lykkes med en god elghund? Vi hang med Anita et par døgn i elgskogen for å høre hennes beste tips. Les og lær.

Nye tilfeller av blodig hundediaré

Det er registrert flere nye tilfeller av blodig diaré blant hunder i Norge, som minner om det omfattende og uavklarte sykdomsutbruddet i fjor høst.

Anitas Kompis ble årets jakthund

– Dette er litt uvirkelig. Helt ærlig trodde jeg dachsen kom til å vinne.

På forsiden nå