Harstad JFF har nedlagt mye arbeid for å sikre medlemmene gode treningsmuligheter for sine jakthunder. Området ved Tennvannet er også til glede for andre hundeeiere i kommunen. Her nyter GS Billy friheten. Foto: Thomas Skjelvik

Løsning i konflikt om hunde­trening

Harstad JFF og Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt er blitt enige om en løsning for felles bruk av området ved Tennvannet utenfor Harstad.
09. april 2019

Det var i januar i år at Harstad kommune anbefalte å legge kraftige begrensninger på bruken av hundetreningsområdet, etter en klage fra reindriftsnæringa. Da formannskapet skulle behandle saken, stilte imidlertid flere politikere seg kritiske til kommunens saksutredning. Ordfører Marianne Bremnes ba administrasjonen kalle inn partene til dialogmøte for å drøfte saken.

Enighet
Det har gitt resultater. Harstad JFF og Kongsvikdalen Reinbeitedistrikt er nå blitt enige om en prøveordning, som skal evalueres etter ett år.

– Reindriftsnæringa har etter vårt syn hatt en positiv og konstruktiv tilnærming. Vi har også drøftet et mulig samarbeid om aversjonsdressur i framtiden, opplyser nestleder Martin Moss i Harstad JFF.

Fornøyd med resultatet
Den nye ordningen går i korte trekk ut på at området vil bli stengt mellom klokken 20.00 og 06.00 i april, mai og juni. I juli og august er det åpent hele døgnet. Kommer det trekkende rein, eller det er behov for å føre slakterein gjennom området om høsten, skal det stenges til reinen er vekk. Alle hunder som slippes i treningsområdet må ha reinrenhetsbevis.

– Dette er en sak som er viktig for oss i foreninga, og det er lagt inn betydelig med tid og ressurser for å komme i mål. Nå er vi heldigvis kommet dit at vi kan si oss fornøyd med resultatet, sier Moss.

Emneord: 

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå