Annonse

– Feilaktige påstander

Statssekretær Heidi Nakken (H) avviser at det er gjennomført liberalisering i lovverket eller føringer som svekker hensynet til naturmangfoldet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Hvordan vil Astrup forsvare Regjeringens grep for å liberalisere lovverk og føringer for plan- og byggeaktivitet i kommunene – sett i lys av at naturmangfoldet er i betydelig tilbakegang, Heidi Nakken?

– Det er ikke gjennomført liberalisering i lovverket eller føringer som svekker hensynet til naturmangfoldet. Planlegging etter plan- og bygningsloven er det viktigste virkemidlet for å ivareta naturmangfoldet, og regjeringen ønsker ikke å svekke det. Tvert imot arbeider vi for å styrke kommunenes rolle som arealforvaltere. Vi arbeider for en bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og ulike sektorlover, og vi har gjennomført tiltak for å styrke plankompetansen i kommunene, sier hun.

– Kommunene har hovedansvaret

Statssekretæren poengterer at forenklingstiltak som er gjennomført for byggesaker forutsetter at utbygging er i tråd med vedtatte planer, og hevder at de ikke bidrar til å svekke naturmangfoldet.

– Det blir altså feil å påstå at vi har gjort endringer i lovverk eller føringer som fører til tilbakegang av naturmangfoldet. Lovverket krever grundige konsekvensutredninger, og kunnskapsnivået om blant annet naturmangfold blir stadig bedre.

Det er kommunene som har hovedansvaret for forvaltningen av sine arealer, og vi vet at kommunene tar denne oppgaven alvorlig. Vi har gitt føringer om at det kommunale selvstyret skal vektlegges sterkt, uten å gå på bekostning av viktige regionale og nasjonale hensyn, sier hun.

– Tatt mange grep

– Men hvordan vil departementet forsvare forslaget om å liberalisere dispensasjonsmulighetene i i lys av kritikken fra Riksrevisjonen?

– Hensynet til de nasjonale og regionale interessene blir tydeliggjort i de nye dispensasjonsbestemmelsene. Det er ikke en liberalisering, men en tydeliggjøring av ansvarsforholdene. Tydeligere retningslinjer gir bedre saksbehandling og mindre konflikt. Det er en fordel for alle, sier Heidi Nakken.

Hun hever at regjeringen har tatt mange grep siden Riksrevisjonens kritiserte arealforvaltningen, og viser til Nasjonale forventinger til regional og kommunal planlegging, som stiller tydelige krav til kommunene.

– Det er også gjort en betydelig innsats i utviklingen og digitaliseringen av det offentlige kartgrunnlaget. Det gir kommunene et bedre og mer allment tilgjengelig kunnskapsgrunnlag både for planleggere og beslutningstakere i små og store kommuner, avslutter statssekretær i kommunal og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken.

Powered by Labrador CMS