Ny rødliste

– Haren burde ikke vært rødlistet

Haren klarer seg godt i det meste av landet, skal man tro landets harejegere.
Haren klarer seg godt i det meste av landet, skal man tro landets harejegere.

I den ferske rødlista karakteriseres hare fremdeles som «nær truet». Men harebestanden er solid, hevder harejegere fra nord til sør.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

– Harebestanden i Gudbrandsdalen ligger i år godt over gjennomsnittet de siste 40 år!

Det sier NJFFs rådgiver Bjarne Oppegård, etter at deler av jaktsesongen er unnagjort.

Basert på erfaringsutveksling med harejegere ellers i landet, mener han at det er grunnlag for å si harebestanden generelt er solid. Men Oppgårds gladmelding er også et lite stikk til Artsdatabanken, som i den nye Rødlista 2021 fremdeles kategorisere haren som «nær truet».

– Bestandsvurderingen baserer seg i stor grad på jaktstatistikk. Men man kan ikke bruke 90-tallet som referanse – da var jo harebestanden eventyrlig høy etter mange år med reveskabb, påpeker Oppegård.

Han viser også til at endringer i utøvelsen av jakta har medført at det felles færre harer enn tidligere.

Fra middels til svært bra

Men hvordan er situasjonen i resten av landet? Vi har tatt et raskt sveip blant ivrige harejegere, som gir følgende inntrykk av sesongen 2021-22 (gamle fylkesgrenser):

Agder: middels bra. Telemark: middels – over middels. Vestfold: labert. Indre Buskerud: bra. Romerike: middels – over middels. Hedmark: middels. Hadeland: bra. Gudbrandsdalen – Ottadalen: over middels – meget bra. Nord-Trøndelag: til dels svært bra (bl.a i Lierne). Nordland: varierende fra labert til svært bra (meget bra bl.a på Ytre Helgeland og deler av Indre Helgeland.)