Villreinutvalget

– Det står enda dårligere til på vidda enn det rapporten viser

Det står enda dårligere til med Hardangervidda villreinområdet enn det Miljødirektoratets ferske klassifisering viser, mener sekretær Svein Erik Lund i Hardangervidda Villreinutvalg.
Det står enda dårligere til med Hardangervidda villreinområdet enn det Miljødirektoratets ferske klassifisering viser, mener sekretær Svein Erik Lund i Hardangervidda Villreinutvalg.

– Hardangervidda burde ikke vært rødt, det burde vært blodrødt, sier lederen i Hardangervidda Villreinutval.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Miljødirektoratet la nylig fram den første klassifiseringen av villreinområdene i Norge etter den nye kvalitetsnormen for villrein.
I arbeidet har en uavhengig ekspertgruppe blant annet sett på slaktevekter, antall eldre bukker i en flokk, antall kalver og villreinens arealbruk. Om dyrene har sluttet å bruke viktige beiteområder eller trekkruter har også blitt undersøkt, dog ikke like grundig som villreinutvalgets sekretær Svein Erik Lund hadde håpet.
– I den svært omfattende rapporten er det fort gjort å overse at det er stor usikkerhet knyttet til særlig menneskelig påvirkning på Hardangervidda. Egentlig er ikke tilstanden for villreinen på Hardangervidda rød, den er blodrød, sier han.

Ny rapport: Seks av ti nasjonale villreinområder er i dårlig stand
Han forklarer at ekspertgruppen i arbeidet med rapporten jobbet videre med gamle forvaltningsprosjekter, som fokuserer mer på menneskelig påvirkning i randsonene på Hardangervidda.
– Derfor tar ikke denne rapporten tilstrekkelig opp hvor mye menneskelig påvirkning det egentlig er i villreinens viktigste områder, og i hvor stor grad dyra er avskåret fra det viktige kalveområdet i den vestlige delen av Hardangervidda og gode sommerbeiteområder i den nordvestre og østlige delen, fortsetter Lund i Hardangervidda Villreinutval.

Tema: Varsku for villreinen på Hardangervidda og Brattfjell-Vindeggen

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.