Få hjelp til å plan­legge skyte­banen

Behovet for skytebaner er stort, samtidig er kravene til bygging og utvidelse av baner og anlegg blitt stadig strengere. Her fra Lillegårdseter, praktanlegget til Eidanger JFL i Telemark.
Behovet for skytebaner er stort, samtidig er kravene til bygging og utvidelse av baner og anlegg blitt stadig strengere. Her fra Lillegårdseter, praktanlegget til Eidanger JFL i Telemark.

Går foreningen din med planer om å bygge skytebane? Nå har Norges fire største skytterorganisasjoner gått sammen med Kulturdepartementet om å lage en veileder som kan hjelpe dere med arbeidet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Stadig strengere miljøkrav har gjort at en rekke skytebaner rundt om i landet er satt under sterkt press, ikke minst knyttet til støyproblematikk. Av samme grunn er det også blitt langt mer komplisert å etablere nye skytebaner enn tidligere.

– De fleste som har vært med på å bygge eller utvide en skytebane, har erfart at det kan være en nokså innfløkt og tidkrevende prosess. Selv om mange lag og foreninger gjerne håndterer selve byggearbeidet på en god måte, har vi sett at det er et stort behov for støtte i planleggingsarbeidet, sier jaktkonsulent Vidar Nilsen i NJFF.

Grundig planlegging er avgjørende for å komme i mål. Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner.
Grundig planlegging er avgjørende for å komme i mål. Hensikten med veilederen er å sikre gode prosesser i arbeidet med å etablere skytebaner.

Ekspertise fra DFS
Veilederen er et resultat av samarbeid mellom Kulturdepartementet (utgiver), Det frivillige skyttervesen (DFS), Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF), Norges Skytterforbund (NSF) og Norges Skiskytterforbund (NSSF).

DFS har i en årrekke hatt en egen anleggsavdeling med bred kompetanse, som har jobbet med planlegging av skytebaner. Det er deres arbeid og erfaringer som har dannet grunnlaget for veilederen.

Felles referanse
Vidar Nilsen i NJFF håper veilederen vil kunne bidra til å sikre gode prosesser fra ide og fram til bygging. Han presiserer samtidig at den også vil være relevant for utvidelse og ombygging av eksisterende anlegg.

– Vi ser det som en klar fordel at utbyggere og saksbehandlere i kommunene nå har en felles referanse de kan forholde seg til. Det vil forenkle arbeidet for begge parter betraktelig, sier han.

Her kan du bestille veilederen i trykt versjon.