Annonse

Kloring av lakseelv fjernet alle gyro-parasitter

Anne Luise Ribeiro (NIVA) demonstrerer vannprøvetakingsteknikker for medlemmer av Sunndal Jeger og fiskeforening.

Et større forsøk med klorbehandling av elva Driva fikk has på alle parasittene på fisken. Dermed kan den skånsomme metoden erstatte rotenon.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Hele elvestrekningen på vel 20 kilometer fra fiskesperra og ut til fjorden ble behandlet i andre halvdel av august. Norsk institutt for vannforskning (Niva) hadde oppdraget sammen med Norsk institutt for naturforskning (Nina) og Veterinærinstituttet i Oslo og Trondheim.

Formålet er å finne ut om klor kan erstatte det langt mer giftige rotenonet, som foruten å drepe parasittene også tar livet av all fisk i elvene. Klormengden som kreves, er lavere enn det som tilsettes i vannverk for å desinfisere drikkevann i Norge, ifølge foreningen Norske lakseelver.

Forsøk viser at laksen ikke tar skade. Men klor er giftig for fisk og annet liv i elvene i for høye konsentrasjoner. Derfor er det svært viktig å måle den faktiske konsentrasjonen av klor i elvevannet under en behandling.

Alle parasittene var vekk

I hovedelva Driva var det satt ut fiskekar med gyrosmittede lakseunger. Før doseringsstart var den totale smitten på disse fiskene 21.000 parasitter. Etter en ukes behandling var tallet redusert til 110 parasitter, og etter 11 dager ble det ikke påvist parasitter på fisken i det hele tatt, ifølge en pressemelding fra Niva.

– Vi er veldig fornøyd med å se at vi får så god effekt mot parasitten nedover hele elveløpet, selv med noen dager hvor klorkonsentrasjonen var lavere enn ønsket på grunn av høy vannføring og krevende forhold. Dette forteller oss at metoden kanskje er enda mer robust enn vi så for oss, sier Tobias Holter (Nina), som hadde ansvaret for fiskekarene.

Powered by Labrador CMS