Annonse

Klimaendringer:

Grønland på sitt varmeste på 1.000 år

Grønland er på sitt varmeste på over 1000 år, viser en ny analyse av kjerneprøver tatt av isen.

Prøver tatt fra Grønlandsisen viser at den kalde øya i nord ikke har vært varmere på over 1.000 år.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

En kraftig økning i temperaturen de siste årene gjør at Grønland er 1,5 grader varmere enn gjennomsnittet for det 20. århundret, ifølge nye data fra isprøver.

Fram til nå har ikke kjerneprøvene fra isen vist særlige tydelige tegn på global oppvarming. Disse dataene hadde ikke vært oppdatert siden 1995, men nye analyser av kjerneprøver tatt i 2011 viser en dramatisk temperaturøkning de siste 15 årene, ifølge en studie publisert i forskningstidsskriftet Nature.

Brå økning

– Vi ser stadig økende temperaturer mellom 1990-tallet og 2011. Vi har nå en tydelig signatur etter global oppvarming, sier glasiolog Maria Hörhold fra tyske Alfred-Wegener-Institut, som har ledet studien.

Informasjon fra iskjerneprøver – lange søyler som bores og hentes opp fra den tykke innlandsisen – brukes til å kartlegge temperaturen på Grønland fra år 1.000 og fremover. Oversikten viser en svak nedgang de første 800 årene, før linjen beveger seg mer opp og ned mens trenden er oppadgående. Fra 1990-tallet og utover er det en brå økning i temperaturen.

Hoppet etter 1995 er så mye større enn i førindustrielle tid at det sjansen er «nesten null» for at dette viser noe annet enn menneskeskapte klimaendringer, sier Hörhold.

Bekrefter teori

– Dette er viktige funn som støtter opp om mistanken om at den manglende oppvarmingen vi har sett i isprøvene så langt er fordi kjerneprøvene sluttet før den raske oppvarmingen startet, sier klimaforsker Martin Stendel ved Danmarks meteorologiske institutt. Han har deltatt i Hörholds forskning.

Hörhold har enda nyere isprøver tatt i 2019, men disse er ikke ferdig undersøkt ennå. Analysene tar flere år. Hörhold venter fortsatt stigende temperatur, ettersom innlandsisen og breene på Grønland har smeltet raskere den siste tiden.

Powered by Labrador CMS