Annonse

Dugnad for Lågen-ørreten

Andreas Carlstedt og Brage Kristoffer Jakobsen trekker storrusa.

Kongsberg JFF vil ha tilbake det gode ørretfisket i Numedalslågen. Å redusere gjeddebestanden med ruser er et av tiltakene man håper skal gi effekt.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Så lang i år har vi tatt ut nesten 200 kg med gjedde og abbor, sier Andreas Carlstedt når vi møter ham og Brage Kristoffer Jakobsen i Kongsberg-foreningen en sur og regntung maidag. De har lagt ned utallige timer på å drive storrusefangst. Gjeddebestanden i Lågen har vært økende i en årrekke, på bekostning av ørreten. I tiårene etter krigen ble det lystret gjedde med liv og lyst på gyteplassene, satt sperregarn over gyteevjene og skutt gjedde med rifle. Toppredatoren ble holdt i sjakk. Ikke i våre dager.

Ødeleggende kraftutbygging

Også surt vann har vært negativt for ørreten. I 1970- årene økte surheten i mange sideelver til Lågen, spesielt fra nedbørsfelt i Ble og Veggli. Ørretrekrutteringen fra disse sidevassdragene ble borte, eller sterkt redusert. I dag er ikke sur nedbør lenger noen trussel, vannkvaliteten i Lågen og i de fleste sidevassdragene har blitt betydelig bedre. Omfattende kraftutbygginger har imidlertid ødelagt mange gode gyte- og oppvekstbiotoper.

Demningene hindrer også ørretens sine vandringer. Tidligere kunne stor ørret gytevandre på den ca. fire mil lange strekningen fra Kongsberg til Djupdal. Det går ikke lenger, påpeker Jakobsen.

Første fangstdag i år resulterte i 20 kilo med fisk.

65 prosent gjedde

I 2016 startet Kongsberg JFF i samarbeid med NJFF, vannkoordinatoren for Numedalslågen, fylkeskommunen og fylkesmannen, et større kultiveringsprosjekt for å få den fine elvestrekningen i Kongsberg tilbake som en attraktiv ørretelv.

Første post på programmet var å kartlegge fiskebestandene i elva. Kartleggingen viste at gjedde utgjorde hele 65 prosent av fiskeartene, ørret og ørekyte kun to prosent.

Medlemmene startet med gjeddefiske på våren, og utsetting av ørret. To-somrige ørret ble satt ut i sideelver, og ørret fra 150 gram til en kilo i selve Lågen. Langs en elvestrekning på ca. 15 km gjennom de mest sentrale områdene i Kongsberg er det inngått kontrakter med grunneiere, hvor flertallet er svært positive til ambisjonen om å gjenreise ørretfisket. Som motytelse til kultiveringsarbeidet har foreningen hånd om fiskekortsalget over en periode på 20 år.

Kongsberg JFF setter årlig ut en del ørret, noen av dem fisk rundt kiloen.

Langsiktig arbeid

Mens regnet plasker ned, drar Carlstedt og Jakobsen opp storrusa. Arbeidet startet 20. april i år. Første fangstdag resulterte i 20 kilo. Pr. 9. mai hadde rusa levert 178 kg, fordelt på 156,5 kg gjedde og 21,5 kg abbor.

Gutta fører nøyaktig fangststatistikk for å kunne måle effekten av tiltaket. Hver fisk i rusa registreres med art, vekt, melke/rogn og lengde. Dataene legges umiddelbart inn i nettbaserte skjemaer via mobilen og «kringkastes» på nett.

– Det blir spennende å se hvilken effekt de samlede tiltakene i Lågen og sideelvene vil gi på sikt, sier Andreas Carlstedt.

Powered by Labrador CMS