Annonse

Gaupa har armslag i nord

Gaupene ble bedøvet fra helikopter og påmontert GPS-sendere som faller av etter et par år.

Enkelte gauper i Troms og Finnmark har leveområder større en tidligere Østfold fylke.

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Hanngaupene i Troms og Finnmark lever i revir som i gjennomsnitt er 2606 kvadratkilometer. Tilsvarende tall for hunngaupene er 1456 kvadratkilometer, viser en studie gjennomført av Norsk institutt for naturforskning.

– Det betyr at gaupene nord i Norge har de største leveområdene som noen gang er registrert hos noe kattedyr, forteller Jenny Mattisson, forsker i NINA.

Forklaringen på de store leveområdene er trolig det arktiske miljøet, med lav produktivitet, store forskjeller mellom sesonger og lav tetthet av gaupe.

Trenger armslag

Tamreinen som vandrer mellom sommerbeiter ved kysten og vinterbeiter lenger inn i landet fører til at en del av gaupene har rikelig tilførsel av byttedyr om sommeren, mens det er smalhans om vinteren. Gaupene må derfor opprettholde svært store årlige områder for å kunne takle disse sesongmessige svingningene. Samtlige gauper forskerne fulgte med GPS-sendere i Troms og Finnmark hadde leveområder som strakte seg på tvers av forvaltningssonene.

– Gaupene vandret fra områdene prioritert for gaupe til områdene prioritert for beitedyr, og tilbake igjen gjennom året, forteller John Odden, seniorforsker i NINA.

Powered by Labrador CMS