NJFF og Bondelaget

Vil ha mer og bedre gåsejakt

Bestanden av grågås og kortnebbgås har hatt en formidabel vekst de siste tiårene, og utgjør en betydelig matressurs.
Bestanden av grågås og kortnebbgås har hatt en formidabel vekst de siste tiårene, og utgjør en betydelig matressurs.

Bestanden av grågås og kortnebbgås er fortsatt i vekst, og fører til økte beiteskader. Bondelaget håper flere jegere oppdager gjessenes verdi som matvilt.

Publisert

– Vi ønsker oss flere gåsejegere! Gjess er kjøttfulle fugler og kan beskattes langt høyere enn hva tilfellet er i dag. Da trenger vi dyktige jegere. Effektiv gåsejakt forutsetter spesialisering, sier Ove Martin Gundersen, prosjektleder for Norges Bondelags arbeid med gås

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Arbeidet skal styrke den lokale forvaltninga av gås, redusere konfliktene knyttet til beiteskader i landbruket og bidra til økt verdiskaping. 

Instruktørkurs

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.