NJFF og Bondelaget

Vil ha mer og bedre gåsejakt

Bestanden av grågås og kortnebbgås har hatt en formidabel vekst de siste tiårene, og utgjør en betydelig matressurs.
Bestanden av grågås og kortnebbgås har hatt en formidabel vekst de siste tiårene, og utgjør en betydelig matressurs.

Bestanden av grågås og kortnebbgås er fortsatt i vekst, og fører til økte beiteskader. Bondelaget håper flere jegere oppdager gjessenes verdi som matvilt.

Publisert

– Vi ønsker oss flere gåsejegere! Gjess er kjøttfulle fugler og kan beskattes langt høyere enn hva tilfellet er i dag. Da trenger vi dyktige jegere. Effektiv gåsejakt forutsetter spesialisering, sier Ove Martin Gundersen, prosjektleder for Norges Bondelags arbeid med gås

Prosjektet er finansiert av Miljødirektoratet. Arbeidet skal styrke den lokale forvaltninga av gås, redusere konfliktene knyttet til beiteskader i landbruket og bidra til økt verdiskaping. 

Instruktørkurs

Siste tiltak i Bondelagets arbeid med gås har vært å lage et instruktørkurs som skal inngå i NJFFs kursprogram, for at lokalforeninger skal kunne arrangere gode gåsejaktkurs i hele landet.

– Kurset inneholder et program for skytetrening fra såkalte blinds, jaktmetoder, behandling av kjøttet, oppdatert kunnskap om gåsa og hvordan den kan jaktes effektivt, sier Gundersen.

Les også: Bedre gåsejakt med gode hjelpere

Et tett samarbeid med grunneier er nøkkelen til effektiv gåsejakt, da jakta i all hovedsak foregår på innmark, og ofte nær bebyggelse.

Innmarksjakt

Et tett samarbeid med grunneier er nøkkelen til effektiv gåsejakt, da jakta i all hovedsak foregår på innmark, og ofte nær bebyggelse.

– En utfordring med økt jakttrykk, er at gåsa trekker tidligere sørover, dersom den ikke får ro. Da mister man muligheten til å jakte, selv om sesongen er lang. God organisering (som man har fått på plass i Innherad i Trøndelag, red.anm.) er viktig for å kunne felle flere gjess, påpeker Gundersen.

Guide: Slik jakter du effektivt på gåsa!

Studier fra Trøndelag har vist at om jakten organiseres slik at gjessene hele tiden har tilgjengelige jorder der det ikke jaktes, gir det flere jaktmuligheter, som i sin tur øker uttaket.

Powered by Labrador CMS