Annonse

Mattilsynet advarer folk mot å avlive influensasyke fugler

Død gråmåke flyter i sjøen.
Mattilsynet ber folk varsle dem, framfor å ta saken i egne hender om de finner døde eller syke fugler.

Mange tar kontakt med Mattilsynet etter funn av fugler som er syke eller døde av fugleinfluensa. Folk frarådes å prøve å håndtere situasjonen på egen hånd.

Publisert Sist oppdatert

– Det er flott at folk ønsker å hjelpe syke fugler, men det kreves kompetanse om både avliving og smittevern for å håndtere og avlive fugler som virker syke av fugleinfluensa. Vi vil derfor advare privatpersoner mot å forsøke å gjøre dette, sier fagdirektør Ole-Herman Tronerud i Mattilsynet til NTB.

Folk oppfordres i stedet til å varsle Mattilsynet om relevante funn.

– Det kan skade fuglene om man forsøker å fange dem, det kan bidra til å spre smitte, og man risikerer å avlive fugler som faktisk kan overleve sykdommen, sier Tronerud.

Tror det kan komme flere større utbrudd

Vadsø er hardest rammet av fugleinfluensa i landet. Kommunen har samlet opp over 12.000 døde måker av den truede arten krykkje.

Men Mattilsynet har også fått flere meldinger om funn av mindre antall døde fugler flere steder langs kysten.

Det kommer også daglig meldinger om det Mattilsynet klassifiserer som moderate funn (under 100 døde fugler). Blant annet er det gjort slike funn i Midtre Hålogaland.

– Det har blitt påvist fugleinfluensa på villfugl i Norge siden 2020, og jevnlig langs kysten denne våren og sommeren. Smitten finnes blant villfugl, og vi blir derfor ikke overrasket om vi ser flere utbrudd i områder der mange fugl er samlet, i tillegg til enkeltfunn, sier Tronerud.

Han sier at de følger situasjonen tett og vurderer mulige tiltak.

Ber folk varsle om funn

Folk oppfordres til å ta kontakt med Mattilsynet hvis de finner døde ender, havsuler, måker, vadefugler, rovfugler, kråker og småfugl (sistnevnte kun ved mange døde fugler på et lite område).

Mattilsynet vil deretter vurdere om det er behov for å ta prøver av fuglene.

Også Tromsø kommune gikk fredag ut og oppfordret folk til å holde avstand til syke og døde fugler.

– Vi har fått streng beskjed fra Mattilsynet om å la syke fugler være i fred. Det er en oppfordring vi gir til publikum. Når vi kommer over fugler som fortsatt er i live, men som er syke, så skal vi ikke røre dem, sier sektorleder for sikkerhet og beredskap i Tromsø kommune Ole Gunnar Håland til NRK.

Flere frivillige i kommunen har samlet seg i en Facebook-gruppe for å hjelpe skadde og syke fugler.

Powered by Labrador CMS