Annonse

Bransje­organisasjonen Norsvin vil bekjempe villsvin i Norge

Spredningen av villsvin og svinepest er alvorlig. Det burde ha blitt lagd en bekjempelsesplan for villsvin i stedet for en handlingsplan, mener Norsvin.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Norsvin mener at den manglende handlekraft som Miljødirektoratet og Mattilsynet viser i handlingsplanen, må tas opp på politisk nivå, heter det i en pressemelding fra Norsvin.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeidet en handlingsplan mot villsvin. Planen er oversendt til departementene.

Hovedmålet i planen er minst mulig villsvin i Norge, spredt ut over et minst mulig område. Norsvin, et samvirkeforetak (SA) eid av norske svineprodusenter, mener imidlertid at planen minner mer om en forvaltningsplan for villsvin.

Et av de viktigste tiltakene for å hindre Afrikansk svinepest å komme til Norge er å fjerne villsvinene. Handlingsplanen svarer ikke til forventningene om å forebygge sykdomen, mener Norsvin.

– Alle snakker om at “prevention is better than cure” . Norsvin mener at myndighetene ikke tar sitt ansvar for å hindre introduksjon av en alvorlig smittsom sykdom som kan få alvorlige konsekvenser for dyrehelse og norsk svineproduksjon, skriver Norsvin.

Den norske veterinærforening også har tatt til orde for avlive villsvin. Motargumentene mot dette er at det vil være umulig, fordi omfanget av villsvin er for stort. Norsvin mener at det er mulig, hvis viljen er til stede.

Fakta om villsvin:

Villsvin er en fremmed art i Norge, men et av de mest utbredte større pattedyrene i verden. De finnes i store deler av Europa, sørlige Asia, Nord-Afrika, og er innført til Nord-Amerika og Australia.

Villsvin er sosiale dyr som lever i grupper ledet av et eldre hunndyr (en matriark). Hanner forlater gruppen når de er rundt ett år gamle og lever for seg selv utenom brunsttida.

Artsdatabanken har ført opp villsvin i sin Fremmedartsliste, og arten er vurdert til å utgjøre høy økologisk risiko.

I Sverige anslås bestanden av villsvin til å telle 300 000 dyr.

Anslaget for Norge er en bestand på 400 – 1200 dyr, først og fremst langs svenskegrensa fra Halden til Åsnes.

Les mer om villsvin hos Artsdatabanken.

Powered by Labrador CMS