Hvor mye forflytter lirypa seg – egentlig?

Stedbunden eller i bevegelse? Lirypa forflytter seg mer i terrenget enn det norske forskere hevder, ifølge svenske forskere. Dette gjelder særlig unge høner.
Stedbunden eller i bevegelse? Lirypa forflytter seg mer i terrenget enn det norske forskere hevder, ifølge svenske forskere. Dette gjelder særlig unge høner.

Svensk og norsk forskning har vært delt i synet på lirypas arealbruk. Men hva er grunnen til at den omfattende, svenske forskningen er mindre kjent her hjemme – og hvem har mest rett?

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

– I 2014 publiserte vi en vitenskapelig artikkel der vi tok for oss all informasjon om alle arter av skogshøns i verden.

Det var bemerkelsesverdig at Meråker i Norge var det eneste området der skogshønsene ikke spredde seg spesielt mye. Dette sier dr. scient. Maria Hörnell-Willebrand, i dag ansatt ved Høgskolen i Innlandet.

Det var sammen med Thomas Willebrand og Adam A. Smith at hun på 90-tallet gjorde omfattende feltarbeid i tre svenske fjellområder. De tre forskerne dokumenterte at liryper kan forflytte seg over store områder. Dette sto i kontrast til resultatene fra det store, norske rypeforvaltningsprosjektet (2006-2011).

Kjære leser!

For å lese denne artikkelen må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.