Annonse

– Lisensfelling av ulv hindrer ikke bestandsmålet

Miljødirektoratet mener lisensfellingskvoten på 43 ulver ikke hindrer bestandsmålet. Fellingen kan likevel på sikt true den skandinaviske ulvens overlevelse.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet vurdert hvordan de fastsatte lisenskvotene samlet vil påvirke ulvebestanden.

Rovviltnemndene har fastsatt en kvote på 43 dyr, hvorav 17 er i ulvesonen innenfor de tre etablerte revirene Hobøl, Mangen og Slettås.

Stortinget har vedtatt at det nasjonale bestandsmålet skal være fire til seks årlige ulvekull, hvorav minst tre skal være helnorske.

– En samlet vurdering tilsier at det er sannsynlig at bestandsmålet for ulv nås i 2019 hvis rovviltnemndenes kvoter blir stående. Vi peker samtidig på at marginene er små, og at det er mange usikre faktorer som spiller inn, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet i en pressemelding.

Vinteren 2017–2018 ble det registrert 70–71 ulver som kun holdt til innenfor Norges grenser.

Beregninger utført for svenske miljømyndigheter anbefaler et nivå på 340 individer for å sikre langsiktig overlevelse for den skandinaviske ulvebestanden. Forskningsprosjektet Skandulv konkluderte tidligere i sommer med at et uttak på 43 ulver kunne redusere den felles skandinaviske bestanden til under dette nivået.

I Sverige er det nå registrert rundt 300 ulv. Her har myndighetene valgt å ikke åpne for lisensfelling denne vinteren.

– Hvis lisenskvotene blir stående kan vi ikke utelukke at uttaket truer den skandinaviske bestandens overlevelse i et lengre perspektiv, særlig knyttet til genetikk. Uttaket vil også kunne ha konsekvenser for måloppnåelsen i Sverige, sier Hambro.

Powered by Labrador CMS