Annonse

Ulv

I morgen starter Letjenna-saken i Høyesterett

Ulv i Letjenna-reviret mellom Elverum og Rena i Hedmark. Foto. Viltkamera.nina.no

Både tingretten og lagmannsretten har konkludert med at felling av ulv i Letjennareviret var ulovlig. I morgen starter ankesaken i Høyesterett.

Publisert

Letjenna-paret og deres to årsvalper ble skutt innenfor ulvesonen 1. januar 2020. I mars samme år leverte dyrerettighetsorganisasjonen Noah en stevning til Oslo tingrett fordi de mente fellingen var ulovlig.

Noah fikk medhold, men staten anket, og i 2022 vant organisasjonen også fram i lagmannsretten. En enstemmig lagmannsrett slo fast at statens vedtak om å felle Letjenna-ulvene var ugyldig.

Staten anket til Høyesterett, og saken skal opp til behandling der fra 25. til 27. april.

Innenfor ulvesonen

Jakten på Letjenna-ulvene var spesielt omstridt fordi de hadde tilhold innenfor ulvesonen. Her skal terskelen for å skyte ulver være spesielt høy.

Departementet mente likevel det var riktig å felle dem og viste til en bestemmelse i naturmangfoldsloven som åpner for å ta hensyn til «offentlige interesser av vesentlig betydning».

De la særlig vekt på ønsket om å dempe den betente konflikten rundt ulven og skape tillit til rovdyrforvaltningen.

– Etter lagmannsrettens syn gir imidlertid departementet ingen relevant begrunnelse for hvorfor uttaket av Letjennareviret eventuelt skulle kunne ha en konfliktdempende virkning og skape tillit, heter det i dommen fra lagmannsretten.

– Absurd

Noahs leder Siri Martinsen omtaler det som absurd at myndighetene ikke beskytter utrydningstruede arter bedre.

– I en tid hvor det biologiske mangfoldet er i krise, er det en skam at myndighetene i Norge kjemper imot bevaring av ville og utrydningstruede dyr, sier Martinsen i en pressemelding.

Hun kaller saken et eksempel på hvordan norske myndigheter er dobbeltmoralsk og signerer internasjonale konvensjoner om bevaring av artsmangfold, samtidig som de ikke bevarer mangfoldet av arter vi har i Norge.

– I strid med Stortingets uttalte vilje

Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS) har stått sammen med staten i ulverettssakene.

Etter at saken var oppe i lagmannsretten, gikk de hardt ut mot vurderingene i dommen.

– Dersom dommen blir stående, er konsekvensen at ulvesonen er utviklet til et ulvereservat – stikk i strid med Stortingets uttalte vilje, skrev USS da.

Powered by Labrador CMS