Annonse

Nye regler for rapportering av rådyr og villsvin

Fra og med i høst skal du rapportere felte rådyr i Hjorteviltregisteret, og ikke lenger vente på innlevering av jakt- og fangstrapporten til SSB.

Fra og med i høst skal du ikke lenger levere jakt- og fangstrapport for felte villsvin og rådyr via SSB.

Publisert Sist oppdatert

Miljødirektoratet har i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB) gjort endringer i rapporteringen av felte rådyr og villsvin.

Tidligere har jegere måttet fylle inn informasjon i den årlige jakt- og fangstrapporten via SSBs nettsider. Fra og med i høst skal disse felte dyr av disse artene rapporteres via Hjorteviltregisteret.

Målet med endringen er å sikre en sikrere statistikk over felte rådyr og villsvin.

– Nå slipper jegerne å rapportere på to steder. Hjorteviltregisteret ivaretar statistikk fra jakt- og jegerobservasjoner for hjortevilt i Norge, og det har i flere år vært et mål om at rådyr skal rapporteres til Hjorteviltregisteret på lik linje med annet hjortevilt. Spesielt nå som appen «Sett og skutt» blir tatt i bruk av stadig flere, vil vi få en bedre og sikrere statistikk med rapportering på kun ett sted, sier Siri Hånes Langen, rådgiver i Miljødirektoratet til Jakt & Fiske.

Rådyrjegere: Bruk appen!

Miljødirektoratet anbefaler særlig rådyrjegere å bruke appen «Sett og skutt» til å fortløpende rapportere felte dyr, og ber om at det også fylles ut relevante tilleggsopplysninger.

Etter at du som jeger har lagt inn fallet i appen, kan valdansvarlig kontrollere opplysningene og rapportere felte dyr videre til kommunen. Til slutt samler kommunene sine fellingstall, og rapporterer disse videre til SSB.

Dermed blir metoden den samme som ved rapportering av felte elg og hjort.

Foreløpig er det ikke mulig å rapportere villsvin i appen, dette kan kun gjøres via nettløsningen til Hjorteviltregisteret.

Årsaken er at omfanget av jakt på villsvin i Norge er lite. Miljødirektoratet vurderer fortløpende behovet for å utvikle appen til å også kunne rapportere for villsvin.

Valdansvarlig: Ingen endring

For valdansvarlig er det i praksis ingen endring ved overgangen til bruk av Hjorteviltregisteret som innrapporteringsmetode.

Men om jegerne ikke rapporterer inn selv, må valdansvarlig innhente fallopplysninger fra den enkelte jeger og legge disse inn i Hjorteviltregisteret.

Miljødirektoratet har skrevet en egen forklaring til endringene.

Powered by Labrador CMS