Annonse

Gir sjøørreten en hjelpende hånd

I Rogaland restaureres det sjøørretbekker over en lav sko. Sjøørretprosjektet startet for tre år siden med leder i Tysvær JFF, Anbjørn Kallekodt, som primus motor.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Tolv sjøørretbekker i Skjoldafjorden er nå kartlagt av Rådgivende Biologer AS, med støtte fra Fylkesmannen og Tysvær kommune.

– Vi har fått tommel opp fra dag én, både fra Tysvær kommune, Rådgivende biologer, Fylkesmannen og grunneiere, forteller en engasjert Kallekodt.

Totalt er 20 km bekkestrekning kartlagt. Det foreslås 37 tiltak i de tolv bekkene: Utbedring av kunstige vandringshindre, gjenåpning av bekkelukkinger, restaurering av gyteområder, reetablering av kantvegetasjon og utlegg av stein og døde trær.

Nå tripper fiskeutvalget i Tysvær JFF etter å sette tiltakene ut i livet.

Storstilt dugnadsarbeid
– I sommer satser vi på et storstilt dugnadsarbeid, og alle er velkommen til å delta, sier Kallekodt.

Det arbeides for tiden med å gjennomføre tilsvarende kartleggingsarbeid i hele fylket.

Fylkessekretær Tore Gilje i NJFF-Rogaland opplyser at leder i fagutvalg fisk, Knut Ståle Eriksen, nå kurser en rekke ildsjeler i lokalmiljøene.

– Vi har søkt om midler og har fått støtte både fra fylkesmann, kommuner og samarbeidende selskaper i regionen,

– Så det blir full fart i sommer?

– Ja, bekketiltakene starter allerede opp i løpet av sommeren. Det er ikke vanskelig å finne folk som er villige til å bruke fritiden på dugnad for sjøørreten, sier Tore Gilje.

Powered by Labrador CMS