Annonse

Gyte­bestands­mål har forandret Lakse-Norge

Et av virkemidlene for å nå gytebestandsmålet i den enkelte elv, er kvoter og gjenutsetting.
Et av virkemidlene for å nå gytebestandsmålet i den enkelte elv, er kvoter og gjenutsetting.

Den nye forvaltningen har gitt økt oppgang i mange elver. Kostnaden er redusert fiske.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Fra 2009 har over 90 prosent av villaksen i Norge vært forvaltet etter gytebestandsmål, som er antall kilo gytende hunnfisk som trengs for å utnytte elvas produksjonskapasitet. Dette enkle målet, bestemt av elvas areal og antakelser om produktivitet, har blitt et verktøy for å tilpasse beskatningen, alt etter lakseoppgangen i den enkelte elv.

Det sa forsker Thorbjørn Forseth, leder av Vitenskapelig råd for lakseforvaltning, da den store Villakskonferansen 2019 åpnet i Trondheim i dagen.

Forseth påpekte også at det nå finnes estimater av oppgang av laks og høstbart overskudd for 200 av våre laksestammer, og at forvaltning etter gytebestandsmål nesten har fjernet overbeskatning. Kostnaden er redusert fiske, gevinsten er økt lakseoppgang i mange elver.

Konferansen arrangeres i forbindelse med at 2019 er det internasjonale lakseåret, hvor målet er økt oppmerksomhet om villaksen og hva som påvirker laksestammene. Et 30-talls foredragsholdere er i sving under konferansen som samler nær 300 deltakere og går over to dager på hotell Scandia Nidelven, ved munningen av storlakselva i Trondheim.

Foredragene strømmes på Facebook-sidene til Vitenskapsrådet for lakseforvaltning.

Powered by Labrador CMS