Annonse

Naturvernforbundet:

Kritisk til jerve-plan i Hedmark

Naturvernforbundet er bekymret for planene om å kutte den såkalte jervekorridoren i Hedmark. De ber Klima- og miljødepartementet overprøve rovviltnemndas vedtak. Departementet sier at det i hovedsak ikke finnes et klagesystem for forvaltningsplanene.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Forbundet mener rovviltnemnda har vedtatt en forvaltningsplan for jerv som strider med Naturmangfoldloven og jervens grunnleggende biologiske behov. De ber Klima- og miljødepartementet (KLD) erklære den nye forvaltningsplanen for rovdyr i Hedmark for ugyldig.

– Vi mener helt klart at den vedtatte planen er i strid med flere sentrale punkter i Stortingets rovviltforlik, og at den er i strid med naturmangfoldloven, sier leder Truls Gulowsen i Naturvernforbundet.

Bekrefter henvendelser

Klima- og miljødepartementet bekrefter ovenfor Jakt og Fiske henvendelser fra både Naturvernforbundet og NOAH vedrørende forvaltningsplanen for rovviltregion 5, Hedmark. Begge organisasjonene oppfordrer departementet til å gjøre endringer i forvaltningsplanen.

– Vi vil vurdere disse henvendelsene på vanlig måte og har per nå ikke grunnlag for å kommentere innholdet i pressemeldingen fra Naturvernforbundet nærmere, svarer departementet på spørsmål om henvendelsene.

– Alvorlige kutt

Leder Ole Midthun i Naturvernforbundet i Innlandet peker spesielt på oppsplittingen av leveområder.

– Mest alvorlig er det at nemnda kutter den såkalte jervekorridoren som skulle forbinde de østlige og vestlige leveområdene for jerv i Sør-Norge, sier Midthun i en pressemelding.

Færre muligheter for å vandre betyr også mindre genetisk utveksling mellom bestandene, påpeker han.

Ingen klagesystem

Departementet forklarer at det ikke er etablert noe klagesystem for forvaltningsplanene. Dette er fordi rovviltforskriften sier at det er rovviltnemndene som skal utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt. Nemndenes fastsettelse av planer er derfor endelige.

Som overordnet myndighet kan Klima- og miljødepartementet hente inn en forvaltningsplan for overprøving, dersom departementet mener det er grunnlag for det.

– Generelt er det en høy terskel for at departementet skal gå inn og overprøve de vurderingene og prioriteringene som en rovviltnemnd har foretatt ved fastsettingen av egen forvaltningsplan. Eksempler på tilfeller der det kan være adgang til å hente inn og endre en plan, er der planen ikke er i samsvar med gjeldende regelverk og nasjonal rovviltpolitikk, skriver departementet til Jakt og Fiske.

Powered by Labrador CMS