Annonse

64 jervekull påvist i Norge i år

I år det påvist 155 jervekull i Norge og Sverige. Det gir en estimert bestand på 865 voksne jerver i Skandinavia, ifølge tall fra årets hiregistreringer.

Publisert

Resultatet kan ikke sammenlignes med tidligere år fordi Norrbottens län i Sverige ikke er med i beregningene, skriver Rovdata.

I oktober ble det kjent at det er påvist 64 kull med jervevalper i Norge, som er en betydelig oppgang på 19 kull fra i fjor.

– Det er en økning på 42 prosent og antall kull er tilbake på omtrent samme nivå som i 2019, 2020 og 2021. Jervebestanden er over det nasjonale bestandsmålet på 39 årlige kull, som Stortinget har bestemt, sa Jonas Kindberg, leder i Rovdata, i oktober.

Jervene i Norge og Sverige lever uavhengig av landegrenser og overvåkes med felles metodikk i begge land. 

På vinteren, våren og sommeren utføres det årlig en hiregistrering av jervekull i begge land, der resultatene blant annet brukes til å beregne størrelsen på bestanden og dens utvikling over tid.

Powered by Labrador CMS