Annonse

Ny rødliste

– Haren burde ikke vært rødlistet

Haren klarer seg godt i det meste av landet, skal man tro landets harejegere.

I den ferske rødlista karakteriseres hare fremdeles som «nær truet». Men harebestanden er solid, hevder harejegere fra nord til sør.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Harebestanden i Gudbrandsdalen ligger i år godt over gjennomsnittet de siste 40 år!

Det sier NJFFs rådgiver Bjarne Oppegård, etter at deler av jaktsesongen er unnagjort.

Basert på erfaringsutveksling med harejegere ellers i landet, mener han at det er grunnlag for å si harebestanden generelt er solid. Men Oppgårds gladmelding er også et lite stikk til Artsdatabanken, som i den nye Rødlista 2021 fremdeles kategorisere haren som «nær truet».

– Bestandsvurderingen baserer seg i stor grad på jaktstatistikk. Men man kan ikke bruke 90-tallet som referanse – da var jo harebestanden eventyrlig høy etter mange år med reveskabb, påpeker Oppegård.

Han viser også til at endringer i utøvelsen av jakta har medført at det felles færre harer enn tidligere.

Fra middels til svært bra

Men hvordan er situasjonen i resten av landet? Vi har tatt et raskt sveip blant ivrige harejegere, som gir følgende inntrykk av sesongen 2021-22 (gamle fylkesgrenser):

Agder: middels bra. Telemark: middels – over middels. Vestfold: labert. Indre Buskerud: bra. Romerike: middels – over middels. Hedmark: middels. Hadeland: bra. Gudbrandsdalen – Ottadalen: over middels – meget bra. Nord-Trøndelag: til dels svært bra (bl.a i Lierne). Nordland: varierende fra labert til svært bra (meget bra bl.a på Ytre Helgeland og deler av Indre Helgeland.)

Powered by Labrador CMS