Annonse

Fang og slipp

– Fiskens følelse av smerte er under­ordnet

Det er ikke alltid sportsfisker Irvin Kilde spiser fangsten. Det er heller ikke alle arter som egner seg så godt på tallerkenen som denne ruggen. Foto Bjørn Florø-Larsen

– Det er bekymringsverdig at Mattilsynet legger beslag på formålet med sportsfiske, slik at det kun blir definert som matauk. Hva med hensynet til rekreasjon, fysisk aktivitet og psykisk helse?

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Det sier sportsfisker Irvin Kilde, til daglig fiskeforvalter hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark. Han er lite glad for Mattilsynets tolkning av dyrevernloven, der det hevdes at reindyrket fang og slipp er forbudt i Norge (se saken “Kroken på døra for meitefiskerne?”).

Kilde er ivrig artsfisker – en type sportsfiske der motivasjonen er å greie å kroke flest mulig forskjellige arter. For artsfiskere er det ikke nødvendigvis et poeng å spise all fangsten, bl.a. fordi noen av artene er for små til å egne seg som føde.

– Men flere andre grupper, bl.a. tørrfluefiskere, vil også bli rammet av en så streng tolkning av loven, sier han.

Har gått for langt
Det var i en kronikk i bladet «Alt om fiske» at Irvin Kilde stilte spørsmål ved Mattilsynets vurderinger. Her skriver han at «(…) skulle det vise seg at fisk føler smerte, ville jeg da ha slutta å fiske? Jeg tror ikke det. Sånn sett blir spørsmålet om fisk føler smerte litt uvesentlig. Selv om jeg selvsagt behandler all fisk så skånsomt og respektfullt jeg kan, så handler det i bunn og grunn om at jeg setter min egen helse foran fiskens.»

– Menneskeliggjøringen av dyr har gått litt for langt, sier Kilde til Jakt & Fiske.

Et av vestfoldingens viktigste poeng er at velferden til en fiskebestand bør vektes tyngre enn velferden til et enkeltindivid. Det er altså bærekraftig forvaltning som bør ha høyeste prioritet.

I praksis dreier det seg om fisken eller bestanden overlever eller ikke. Han viser til at såframt fisken blir gitt riktig behandling under fang og slipp, overlever en svært høy andel av dem, ifølge undersøkelser ved Havforskningsinstituttet og NINA.

Det er ikke alle fisker som er egnet til mat. Her en spisshalet kutling.

Artsfiske bidrar til kunnskap

Artsfiske er en spennende jakt etter nye arter, uansett størrelse og levested. For å lykkes må du beherske ulike fiskemetoder.

– Det er en utfordring å finne ut hvor artene er, og hva de spiser. Det blir en allsidig og morsom form for fiske, der folk er ganske åpne med å dele informasjon om fiskeplasser. Vi fisker på arter som mange ikke bryr seg om, og som heller ikke blir forsket noe særlig på, forteller Irvin Kilde.

Han oppfordrer alle artsfiskere til å legge inn sine artsfunn i databasen artsobservasjoner.no. Informasjonen brukes aktivt av offentlig forvaltning, og du bidrar til natur- og miljøvern i praksis.

Powered by Labrador CMS