Annonse

Svindyre svin

Skadene villsvin påfører det svenske landbruket er nylig beregnet til 1,5 milliarder kroner årlig. Også i Østfold fører en økende villsvinbestand til jordbruksskader.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Villsvinbestanden i Sverige har eksplodert det siste tiåret. Svenske jegere, og et anselig antall nordmenn, har begjærlig grepet denne nye jaktmuligheten. Med 100 000 felte dyr sist år, har villsvinet passert elgen i antall fellinger.

Den voldsomme bestandsveksten har en kostnadsside, beregnet til 29 000 sv.kr. i jordbruksskader for den enkelte bonde. Beregningen ble presentert på et seminar om villsvin i regi av Sveriges landbruksuniversitet i Uppsala sist høst, som har foretatt en spørreundersøkelse blant drøyt 4000 svenske bønder. På landsbasis er villsvinskadene i Sverige beregnet til 1,5 milliard kroner (2015), langt høyere enn tidligere antatt. Legges kostnadene ved viltulykker til, blir regninga 1,65 milliarder. Kostnadene ved påkjørsler av villsvin er likevel ubetydelig i forhold til skadene som påføres landbruket.

Også i Norge, nærmere bestemt i Østfold, begynner en del bønder å merke resultatet av en økende bestand av villsvin, anslått til «noen hundre» i grensetraktene.

– For oss som driver med korn- og grasproduksjon gjør villsvinet allerede stor skade, sier gårdbruker Jon Stumberg i Halden. Uten skog på eiendommen, ser han ikke potensial for utleie av villsvinjakt.

Powered by Labrador CMS