Annonse

Storsatsing på villaksen

«Villaksens år» i Norge er en del av International Year of the Salmon, iscenesatt av de internasjonale lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC). NJFF og Norske Lakseelver får ansvaret for gjennomføring her til lands, mens Miljødirektoratet står for finansieringen.

I 2019 skal villaksen vies oppmerksomhet som aldri før. Målet er økt engasjement for våre villaksstammer, både nasjonalt og lokalt.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Fiskesommer, Sportsfiskets år, Camp Villaks og Introfiske. Landsomfattende satsinger har kommet på løpende bånd fra NJFF de seinere åra. Og det er mer i vente! I 2019 er det klart for «Villaksens år».

– Dere er ikke redd for at den ene satsingen slår den andre i hjel, sportsfiskekonsulent Steinar Paulsen i NJFF?

– Det er naturligvis en fare for det. Villaksen og dens utfordringer «stjeler» allerede mye medieoppmerksomhet, og mange kan kanskje oppleve at her kommer det mer av det samme. Samtidig er villaksen, i likhet med villreinen, en symbolart som Norge har en særlig forpliktelse til å ta vare på. Det alene er grunn god nok til å holde trøkket oppe. Camp Villaks vil rulle videre i 2019, men vil bli lagt inn under paraplyen til «Villaksen år», forteller Steinar Paulsen.

Vil ha med flere
«Villaksens år» i Norge er en del av International Year of the Salmon, iscenesatt av de internasjonale lakseorganisasjonene for Atlanterhavet (NASCO) og Stillehavet (NPAFC). NJFF og Norske Lakseelver får ansvaret for gjennomføring her til lands, mens Miljødirektoratet står for finansieringen. Målet er å øke engasjement for villaksen blant folk flest, samt få til en bedre samkjøring av forskning på laksefisk.

– En storsatsing på laks- og laksefiske vil vel bety at andre arter vil få mindre oppmerksomhet?

– Vi har ingen planer om å glemme sjøørreten og storørreten, om det er det du tenker på. Her har mange av lokalforeningene hatt et stort engasjement i årevis.

Karina Gjerde og Steinar Paulsen er godt i gang med planleggingen av «Villaksens år».

Bred satsing
– Hva skal skje i 2019?

– Vi planlegger bl.a. åpne dager i elvene, fotoutstillinger, laksekafeer, fagsamlinger og frokostseminarer for politikere, sier en engasjert prosjektleder Karina Gjerde. Hun er allerede godt i gang med forberedelsene, med kontor hos NJFF på Hvalstad.

På aktivitetslista til Gjerde og Paulsen står også ulike kurs og aktiviteter i elvene, rettet mot forskjellige brukergrupper, i regi av lokalforeninger. Duoen er opptatt av å vise at laksefiske kan være enkelt, rimelig og tilgjengelig for alle. Håpet er at de ulike markeringene vil skape økt aktivitet lokalt.

– Det er viktig å få synliggjort, både nasjonalt og lokalt, hvilket enormt engasjement og arbeid NJFFs lokalforeninger legger ned i landets lakseelver, sier Karina Gjerde.

I løpet av kort tid vil et eget nettsted være på plass. Her vil du finne alle typer arrangement og annen relevant informasjon i forbindelse med villaksåret. www.villaks2019.no

Powered by Labrador CMS