Annonse

Rypejakta er ikke over

Vi har plukket ut to statsallmenninger som er verdt å satse på for den som aldri vil at høstjakta skal ta slutt, nemlig Lierne i Nord-Trøndelag og Øvre Numedal på Hardangervidda.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Hardangervidda har en spesiell klang i rypejaktkretser, noe fjellstyresekretær Hans Jørgen Jahren i Øvre Numedal fjellstyre kan bekrefte.

– Småviltjakta er svært populær hos oss, særlig blant utenbygds jegere. Vi tilbyr rimelig jakt for hvermannsen. Av ca. 500 årlige søkere, får 250 jegere tilslag.

Jahren framhever rypejaktas enorme betydning for folk flest. Han mener jakta som folkehelsetilbud er underkommunisert.

– At myndighetene ønsker å selge ut felleseie, er totalt uforståelig, sier han.

Øvre Numedal statsallmenning ligger hovedsakelig innenfor Hardangervidda nasjonalpark, teller 411 km² hvorav en betydelig andel ligger 1000 moh.

Fort inn, og fort ut er kjennetegnet på dagens rypejeger, ifølge Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

Skikkelig opptur
Småviltjakta i allmenningen er delt inn i fire områder: Halne/Hein, Bakketjønn/Rauhelleren, Lågaros og Hette. Av disse er de to førstnevnte mest lirypeområder, og de to siste mest fjellrypeområder.

Jahren forteller at med de enorme områdene fjellstyret disponerer, vil det være store variasjoner i habitatene og dermed produksjonspotensialet.

Det er en kjent sak at rypebestanden svinger: 2014 var et brukbart rypeår på statsallmenningen, 2015 et elendig år pga. svært sein vår, mens 2017 ble en skikkelig opptur. I år er det enda bedre. I tillegg var fjellrypa tilbake, til glede for støkkjegerne.

– Dette viser at vi ikke kan samle ryper fra det ene året til det andre, og at rypejakta ikke er årsak til lave bestander. Det vi imidlertid vet, er at predatorbekjempelse hjelper.

Du kan komme til i enkelte områder fra jaktstart uten å ha søkt. Sjansen er størst hvis du jakter uten hund og i fjellrypeområder.

Eventyrlig fint
2017 var bra, men 2018 er enda bedre. Faktisk har rypetettheten, ifølge takseringsresultatene, blitt mer enn tidoblet på tre år siden bunnen i 2015.

For å jakte i perioden 10. september til 26. september, må du søke innen 1. april på fjellstyrets hjemmeside (www.numedal.net/fjellstyre). Fra 27. september er det fritt kortsalg. Dette kan ofte være ei flott og undervurdert tid på vidda.

– Husk å sjekke værmeldingen. Fjellet på denne tida kan også være direkte farlig.

– Jeg mener rypejegerne kan se høsten lyst i møte, sier Hans Jørgen Jahren i Øvre Numedal

Fakta Hardangervidda–Øvre Numedal:

Tilkomst: Rv. 7 over Hardangervidda. Lett innfart fra Halne med Halnekongen over Halnefjorden. OBS! Båtturen må bestilles på tlf. 994 43 389 eller 536 65 712. Du kan også jakte så å si fra Rv. 7. Parker ved Halne fjellstova. Ca. halvtime å gå til allmenningen.

Innfart også fra Tinnhølen (ta av ved Tråstølen ved Dyranut). Ca. 5 km å gå i lettgått terreng for å komme til allmenningen. Fra Geilo, kjør sørover til Dagali og inn Seterdalen. Ca. 1 time å gå til allmenningen.

Kvoter: Fem ryper på et ukekort, 15 ryper på sesongkort.

Områdebeskrivelse: Nordvidda er generelt lettgått, mens det er tyngre terreng vestover.

Overnatting: Rauhelleren Turisthytte nord for Langesjøen, tlf. 415 50 404 (rauhelleren.no). Gå fra Tinnhølen. Merka DNT- løype. Dessuten disponerer fjellstyret seks hytter og ni steinbuer i terrenget.

Mer info: www.numedal.net/fjellstyre, www.inatur.no

Lirype i Lierne

Det er særlig lirypejakt med hund som trekker utenbygdsjegere til Lierne.

Det er først og fremst lirypejakt med hund som trekker utenbygds jegere til Lierne. Av 1200 søkere hvert år, får 500 tilslag på jaktkort.

– 90 prosent av jegerne våre er utenbygds, og de feller 1–4,5 ryper hver pr. dag. Etter dagens målestokk, må utbyttet sies å være bra.

Fint i oktober
Fjellstyrene i Lierne har innført begrenset kortsalg i perioden 10. september–1. oktober, som tildeles etter søknad med frist 1. april. Det er utarbeidet eget søknadsskjema (se www.fjellstyreneilierne.no) og jaktlag som trekkes ut, tildeles ett jaktfelt i en bestemt periode.

– Vi disponerer sju jaktfelt fordelt på 1,4 millioner dekar terreng. Fra 2. oktober er det fritt kortsalg på inatur.no. Om været spiller på lag, kan oktober var en fin tid i fjellet.

Fjelloppsynet presiserer at det vil bli kortbegrensning på noen jaktfelt også etter 1. oktober, avhengig av etterspørsel og fugletetthet.

Skogsfugl og hare
Bratlandsmo framhever både skogsfugljakta og harejakta i Lierne som gode alternativ til rypejakta, med gode bestander.

– Vi tilbyr ikke Rolls-Royce- jakt til et fåtall jegere, men heller Toyota- jakt til alle, sier Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband.

– Den frie harejakta med hund starter 2. oktober i Muruområdet. Dessuten finnes flere private alternativ i meget gode hareterreng.

Du trenger i alle fall ikke bekymre deg for overnattingsalternativ: Fjellstyrene i Lierne har nemlig 15 utleiehytter strategisk plassert i terrenget, som kan reserveres og betales via inatur.no.

– Hos oss kan du velge å jakte fra vei eller i terreng timevis utenfor allfarvei. I år har vi forresten innført premiering for skutt smårovvilt, med én rype mer pr. dag på kvota.

Fakta Lierne:

Adkomst: Fra sør; ta av fra E6 og inn på Rv. 74 ved Grong, 70 km. Fra nord; ta av E6 og inn på fylkesvei 773 ved Brekkvasselv, 90 km.

Kvoter: Fastsettes etter august-takseringene (normalt 2–4 ryper pr. jeger/dag).

Områdebeskrivelse: Store urørte villmarksområder, barske fjell og lange avstander.

Overnatting: Nordli og Sørli fjellstyrer disponerer 15 velutstyrte hytter, midt i jakteventyret.

Mer info: www.fjellstyreneilierne.no, www.inatur.no

Fort inn–fort ut

– I statsallmenningene kan du jakte i naturskjønne områder til rimelige priser. I tillegg disponerer fjellstyrene 330 utleiehytter.

Slik reklamerer rådgiver Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband for allmenningsjakta.

Norges Fjellstyresamband er interesseorganisasjon for landets 94 fjellstyrer, som samlet er landets største tilbyder av jakt og fiske til allmennheten.

På statsallmenningene selges det årlig ca. 25 000 småviltkort på et areal som utgjør elleve prosent av alt utmarksareal i Norge.

– Vi har et relativt stabilt antall rypejegere, men tendensen er flere utenbygdsjegere og færre innenbygds, forteller Lande.

Springende punkt
På spørsmål om hvor han selv ville ha reist, svarer Lande statsallmenningene i Lierne samt Luster.

– Lierne i Nord- Trøndelag er Norges svar på Alaska, det er den kommunen i Sør- Norge hvor det skytes flest ryper. I Luster Austre statsallmenning i Jotunheimen er det fjellrypejakta som står i høysetet, i flott natur.

For å jakte de to første ukene på statsallmenning, gjelder søknadsfrist i april eller mai. Seinere på høsten er det fritt kortsalg.

Fort inn, fort ut
– Hva er ulempen med jakt på statsallmenninger?

– At du må dele jakta med andre. Noen fjellstyrer regulerer imidlertid antall jegere ved å selge en viss mengde jaktkort i mai, og en viss mengde etter august-takseringene.

Lande presiserer at det definitivt er flest jegere de to første ukene av jakta. Seinere kan du nærmest få fjellet for deg selv.

– Vi tilbyr ikke Rolls-Royce- jakt til et fåtall jegere, men heller Toyota- jakt til alle. Allmenningsjakta holder bra kvalitet til overkommelige priser, understreker han.

– Hva kjennetegner dagens rypejegere?

– De går kortere vei fra bilvei eller hytte enn tidligere. Melodien er fort inn, fort ut–og bilder skal ut på Facebook.

Nøkkeldata:

Statsallmenninger: Dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge, samt noen mindre lavereliggende arealer.

Forvaltning: Statsallmenningene forvaltes av Statskog, fjellstyrene og allmenningsstyrene. Fjellstyrene forvalter jakt, fangst, fiske mm.

Jaktkort: Det meste av jaktkortsalget foregår på inatur.no. I perioder med begrenset kortsalg er det vanlig å søke fjellstyrene direkte om jaktkort. I perioder med åpent kortsalg kan jaktkort fås kjøpt fra hvert enkelt fjellstyre og/eller lokalt næringsliv. For noen fjellstyrer administrerer den lokale jeger- og fiskerforeningen kortsalget.

Makspriser for småviltkort i statsallmenning: 250 kroner for døgnkort, 1000 kroner for femdagerskort, 1400 kroner for ukekort og 2300 kroner for sesongkort (mange fjellstyrer ligger litt lavere i prisnivå).

Takseringsresultat: Sjekk Hønsefuglportalen (www.honsefugl.nina.no) for takseringsresultater før du reiser.

Powered by Labrador CMS