Annonse

Totalfredning av torsken i sør?

Det står nå så dårlig til med torsken i Oslofjorden–Skagerrak, at Fiskeridirektoratet går til det drastiske skrittet å foreslå totalfredning fra 2019.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Forslaget om totalfredning gjelder både yrkesfiske og fritidsfiske, med alle typer redskaper, på strekningen fra og med Telemark til svenskegrensa. I tillegg til å frede torsken, foreslås det totalt fiskeforbud i en rekke utvalgte gyteområder fra Lindesnes til svenskegrensa, fra januar og ut april.

Dette forbudet gjelder alle arter utenom sjøørret. (Du kan finne lenke til høringsdokumentet, og se kart over gyteområdene, ved å gå inn på nyhetsarkivet på njff.no.)

Tiltakene for Oslofjorden-Skagerrak foreslås å tre i kraft fra årsskiftet. Deretter ønsker Fiskeridirektoratet å gjennomføre en liknende høring for å sikre kysttorsken også fra Lindesnes til Stad.

Også tiltak i vest

Forskerne har aldri tidligere sett så lite torsk i Oslofjorden-Skagerrak som nå.

Det er trolig mange årsaker til kollapsen. NJFFs informasjonssjef Espen Farstad nevner klimaendringer, eutrofiering, ny næringsvirksomhet, økte bestander av skarv og sel, og fiskepress.

NJFF er nøkternt positive til fiskerimyndighetenes forslag om fredning:

– Det å frede store områder for alt fritidsfiske i perioder av året der torsken gyter, kan være et mer diskutabelt tiltak, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Powered by Labrador CMS