Annonse

Nedtappede vannmagasiner

– Dette takler fiskebestandene

Bortsett fra at noen vil få ødelagt fiskesesongen, vil ikke lavt vannivå i magasinene være dramatisk for fiskebestandene på kort sikt, ifølge fiskeforsker Børre Kind Dervo.

Hva betyr de sterkt nedtappede vannmagasinene for fiskebestandene? Ikke all verden på kort sikt, ifølge Børre Kind Dervo ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Andre uka i juni var fyllingsgraden i Norge på 42,3 prosent, et godt stykke under medianen på 54,3 prosent de siste 20 årene.

Fiskeforsker Børre Kind Dervo avdramatiserer likevel i stor grad situasjonen. Han viser til ordningen med laveste regulerte vannstand (LRV), som er det laveste vannivå et vannmagasin kan tappes i henhold til konsesjonsbestemmelsene.
– Det uvanlige i år, er at mange magasiner er tappet ned mot LRV, sier han.

Mindre matfat

Vannmagasinene fylles vanligvis opp igjen på våren. I år har situasjonen med lite vann vedvart, og mange magasiner er nesten tomme.
– Matfatet for fisken har naturlig nok blitt mindre, og ned- tappingen har vart lengre enn det som er vanlig. Alle fiskebestander har imidlertid sterke og svake årsklasser og vil takle fint ett år med dårlig produksjon.

Les også: Vernede vassdrag under press

Dervo skiller tydelig mellom nye og gamle kraftreguleringer.

– Eldre reguleringene før 1980 er lite miljøtilpasset, mens de nye reguleringene er mer tilpasset vassdragene med bl.a. minstevannføring.

Dervo legger til at de uregulerte innsjøene i østlandsregionen også har lav vannstand i år pga. lite snøsmelting. Uten den årlige vårflommen, vil forholdene for fisk og bunndyr bli dårligere.

Ny situasjon

– Hva vil den nye kraftsituasjonen med høy vannkrafteksport bety for fiskebestandene?
– Hvis vi får flere år med like lav vannstand som i år, kan vi få flere svake årsklasser. Da vil vi være i en ny situasjon.

Les også: Ønsker miljø­design i vann­magasiner

Dervo tror Vestlandet og Nordland, der mange vann er regu- lerte, vil være ekstra hardt utsatt hvis nedtappingen skulle vedvare over år.

Etterlyser mer kunnskap

I år er det først og fremst fiskevannene i Sør-Norge som har lidd under lav vannstand.
– Det trengs mer kunnskap når vi skal se på langtidseffekten av kontinuerlig nedtapping, sier Børre Kind Dervo.

Powered by Labrador CMS