Om vinteren kan elveleiet nedenfor reguleringsmagasinene bli delvis tørrlagt, da det i flere tilfeller ikke er krav til minstevannføring. Her ved Skjefstadfossen sør for Elverum. Foto: Morten Kraabøl.

Er dette redningen for ørret og harr på vandring?

I løpet av 1970-årene ble Glomma og Renaelva regulert, og gjorde slutt på de vidstrakte vandringene til ørret og harr. Med ombygging av fisketrapper – som er åpne året rundt – kan vi trolig få disse vandringene tilbake, skriver artikkelforfatterne.

Håkon Stræte Bjørnstad og Ole Eivind Ovnan Fjeldstad studerer naturforvaltning og skogsøkologi ved Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU) og oppsummerer her forskning på fisketrapper og fiskevandringer.

Blant innlandsbestander av laksefisk er det mange steder betydelige vandringer mellom nærings- og gyteområder. I Glomma er det rapportert om lange vandringer av harr og ørret. Før kraftutbyggingene på 1970-tallet er det, til tross for begrenset datamateriale, rimelig å anta at harr og ørret hadde svært utbredte og komplekse vandringsmønstre.

Nedgang i fiskevandringer 

Problemene ved oppvandring 

Turbinmat 

Styrer laksesmolten 

Tørrlagte elveløp 

Oppblomstring av «hvitfisk»

Vinteråpne fisketrapper? 

Et spørsmål om vilje 

Kjære leser!

For å lese flere saker må du være innlogget som medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund.

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå