Laksefisket i Tanavassdraget stanses

Det blir ikke laksefiske i Tanavassdraget i Finnmark den kommende fiskesesongen, opplyser Klima- og miljødepartementet.
08. april 2021

Det er klart etter at Norge og Finland ble enige om å stanse laksefisket i alle deler av det kjente vassdraget – for alle type fiskeredskaper, ifølge  en pressemelding fra departementet.

En fersk statusrapport for laksebestandene i vassdraget viste nemlig at mange av de største bestandene ikke lenger er store nok til at det er forsvarlig med fiske.

– Når det ikke er et høstbart overskudd i vassdraget, er naturmangfoldsloven tydelig på at det ikke kan bli åpnet for fiske på disse bestandene, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Drøyt 14.000 tonn laks kom opp i Tanavassdraget for å gyte i fjor sommer. Det er under halvparten av det som kom opp i 2018, som heller ikke var et godt år.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskebestanden rundt ekvator minsker på grunn av klimaendringene

De marine økosystemene er under press rundt ekvator. Tusenvis av fiskearter trekker mot polene på grunn av høyere temperaturer i sjøen.

På forsiden nå