Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.
10. februar 2021

Det er fiskearter som ikke hører hjemme i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden som nå lever stadig farligere.

I en  rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) tas det til orde for å sette inn en rekke tiltak for å redusere trusselen fremmede arter har mot det biologiske mangfoldet.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier rotenonbehandling, fiskesperrer, informasjonssatsinger og bedre håndheving av lovverk er mest aktuelt mot ulovlig utsetting av fremmede fiskearter.

– En spredning av ørekyt vest for vannskillet vil medføre at fisken fritt kan spre seg over hele Hardangervidda og nedslagsfeltet ned til sjøen, noe som vil gi svært negative konsekvenser for det naturlige biologiske mangfoldet, sier Hambro i en  pressemelding

I Telemarkskanalen anbefaler Nina å fjerne gjedde og suter fra øvre del av kanalen. Tiltaket vil ifølge rapporten bety mye for å hindre artene i å spre seg til et stort antall nye vann. 

For å stoppe spredningen av solabbor foreslås det å behandle tolv mindre vann med rotenon. Ti av vannene er i Asker kommune, ett i Moss og ett på Nesodden.

Siste fra Fiske

Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.

Oppdrettsselskap får varsel om dagbøter etter massedød

Over 600.000 fisk døde ved et oppdrettsanlegg i Stord i desember. Mattilsynet har varslet om dagbøter etter at de ikke fikk informasjon de etterlyste.

På forsiden nå