Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.
10. februar 2021

Det er fiskearter som ikke hører hjemme i Telemarkskanalen, på Hardangervidda og i kommunene Asker, Moss og Nesodden som nå lever stadig farligere.

I en  rapport fra Norsk institutt for naturforskning (Nina) tas det til orde for å sette inn en rekke tiltak for å redusere trusselen fremmede arter har mot det biologiske mangfoldet.

Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier rotenonbehandling, fiskesperrer, informasjonssatsinger og bedre håndheving av lovverk er mest aktuelt mot ulovlig utsetting av fremmede fiskearter.

– En spredning av ørekyt vest for vannskillet vil medføre at fisken fritt kan spre seg over hele Hardangervidda og nedslagsfeltet ned til sjøen, noe som vil gi svært negative konsekvenser for det naturlige biologiske mangfoldet, sier Hambro i en  pressemelding

I Telemarkskanalen anbefaler Nina å fjerne gjedde og suter fra øvre del av kanalen. Tiltaket vil ifølge rapporten bety mye for å hindre artene i å spre seg til et stort antall nye vann. 

For å stoppe spredningen av solabbor foreslås det å behandle tolv mindre vann med rotenon. Ti av vannene er i Asker kommune, ett i Moss og ett på Nesodden.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå