De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.
01. februar 2021

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus. 

Havforskningsinstituttet har gjennomgått 90 tilfeller av døde krepsdyr, som krill og reker, fra de siste årene. I flertallet av disse hendelsene kunne forskerne ikke se noen åpenbar sammenheng med behandling mot lakselus. 

I flere tilfeller kunne forskerne likevel ikke utelukke en sammenheng. I tre tilfeller var sammenhengen mellom strandede, døde krill og bruk av legemidler mot lakselus sannsynlig. 

Rapporten gir ingen klare konklusjoner for effekt på andre arter, herunder raudåte og reker. Fiskeridirektoratet bestilte rapporten og skriver at den vil brukes i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.

Siste fra Fiske

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det foregår en negativ utvikling i norske elver, mener Norske Lakseelver. I år ble det tatt opp 85.900 laks i sammenlignet med 133.000 for noen år siden.

På forsiden nå