De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.
01. februar 2021

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus. 

Havforskningsinstituttet har gjennomgått 90 tilfeller av døde krepsdyr, som krill og reker, fra de siste årene. I flertallet av disse hendelsene kunne forskerne ikke se noen åpenbar sammenheng med behandling mot lakselus. 

I flere tilfeller kunne forskerne likevel ikke utelukke en sammenheng. I tre tilfeller var sammenhengen mellom strandede, døde krill og bruk av legemidler mot lakselus sannsynlig. 

Rapporten gir ingen klare konklusjoner for effekt på andre arter, herunder raudåte og reker. Fiskeridirektoratet bestilte rapporten og skriver at den vil brukes i det videre arbeidet mot uønskede miljøeffekter fra oppdrett.

Siste fra Fiske

Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.

Oppdrettsselskap får varsel om dagbøter etter massedød

Over 600.000 fisk døde ved et oppdrettsanlegg i Stord i desember. Mattilsynet har varslet om dagbøter etter at de ikke fikk informasjon de etterlyste.

På forsiden nå