– Storørretstammen i Tokkeåi, Bandak, er kritisk truet og trenger øyeblikkelig hjelp. Den er et klassisk eksempel på hva som kan skje når vannkraftinteresser møter fisk. Uten vann, går det dårlig med fisken, sier Øyvind Fjeldseth. Foto: Arnt Mollan

Tid for nasjonale storørretvassdrag?

For å sikre norske storørretbestander foreslår et arbeidsutvalg en forvaltningsmodell som ligner på den vi har for laks og sjøørret.
22. mars 2021

Miljødirektoratet oppnevnte i 2019 et arbeidsutvalg med oppgave å utarbeide et utkast til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge.

Utvalget, hvor NJFF er representert, foreslår blant annet en gjennomgang av lakse- og innlandsfiskloven, lovverket som regulerer inngrep i vassdrag og vannforskriften.

I tillegg bør storørretbestander få en bedre beskyttelse ved å innføre en ordning med nasjonale storørretvassdrag.

Utvalget vil også tilpasse fiskeforskriftene i gjeldende vassdrag, herunder vurdere bruk av maksmål, redskapsbegrensninger, fisketider, kvoter og regulering av fisket etter storørretens byttefisk.

Krever politisk vilje

– Hvis denne strategien blir gjennomført, vil det bety et kjempeløft for storørreten, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth, som har sittet i utvalget.
NJFF har lenge jobbet for å få til en bred satsing for å redde storørreten.

– De fleste storørretbestandene i landet, har enten gått tilbake eller er i en dårlig tilstand. Nå må gripe muligheten denne strategien gir oss, men det vil kreve mot og politisk vilje, sier Fjeldseth.

Utvalget foreslår å:

1. Beskytte og forvalte et representativt utvalg storørretbestander via nasjonale storørretvassdrag.

2. Øke kontroll og regulering av fisket.

3. Øke innsatsen på reparasjon eller kompensasjon av negative effekter av eksisterende inngrep.

4. Sikre bærekraftig kultivering.

5. Kartlegge og synliggjøre leveområdene.

 

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå